Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Streda, 15. marca 2006 - Štrasburg
 Partnerská dohoda o rybolove medzi Európskym spoločenstvom a Mikronézskymi federatívnymi štátmi *
 Minimálny rozsah údajov v rybárskych licenciách *
 Európsky zatýkací rozkaz
 Ľudské práva v Čade
 Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev *
 Nútená prostitúcia
 Štvrté svetové fórum o vode
 Reštrukturalizácia a zamestnanosť
 Sociálna ochrana a sociálne začlenenie
 Usmernenia pre rozpočet na rok 2007 (Oddiely II, IV, V, VI, VII, VIII (A) a VIII (B))
 Ekologickejšie spôsoby rybolovu
 Príprava zasadania Európskej rady/Lisabonská stratégia
Texty (339 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia