Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 15 mars 2006 - Strasbourg
 Partnerskapsavtal om fiske EG/Mikronesiska federationen *
 Uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser *
 Utvärdering av den europeiska arresteringsordern
 Situationen för de mänskliga rättigheterna i Tchad
 Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget *
 Tvångsprostitution
 Det fjärde världsforumet för vatten
 Omstruktureringar och sysselsättning
 Socialt skydd och social integration
 Riktlinjer för budgetförfarandet 2007 (Avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) och VIII (B))
 Miljövänligare fiskemetoder
 Förberedelser av Europeiska rådets möte: Lissabonstrategin
Texter (343 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy