Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Torsdag den 23. marts 2006 - Bruxelles
 Hjul til personbiler og påhængskøretøjer ***
 Adaptive forlygtesystemer til motorkøretøjer ***
 Protokol til Euro-Middelhavsaftalen med Staten Israel som følge af udvidelsen ***
 Aftale EF/Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område *
 Aftale EF/Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager *
 EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse (2007-2013) ***I
 Juridiske erhverv
 Europæisk aftaleret og revision af gældende EU-ret: vejen frem
 EU's energiforsyningssikkerhed
 Kriterierne for EU's fredshåndhævelsesoperationer, især i Den Demokratiske Republik Congo
 Revision af Cotonou-aftalen og fastsættelse af bevillingen til den tiende EUF
 Økonomiske partnerskabsaftalers virkning på udviklingen
 Politiske partier på europæisk plan
 Demografiske udfordringer og solidaritet mellem generationerne
 Planteafgrøder til nonfoodformål
Tekster (249 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik