Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες
 Τροχοί των επιβατικών αυτοκινήτων και των ρυμουλκούμενων αυτών (σχέδιο ΟΕΕ/ΗΕ) ***
 Έγκριση προσαρμοστικών συστημάτων προβολέων για μηχανοκίνητα οχήματα ***
 Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία με το κράτος του Ισραήλ μετά τη διεύρυνση ***
 Συμφωνία ΕΚ/Δανίας για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις *
 Συμφωνία ΕΚ/Δανίας σχετικά με την επίδοση και την κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις *
 Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών (2007-2013) ***I
 Νομικά επαγγέλματα
 Tο ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων και η αναθεώρηση του κεκτημένου
 Ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Κριτήρια για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επιβολή της ειρήνης, ιδίως στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
 Αναθεώρηση της Συμφωνίας του Κοτονού και καθορισμός του ποσού για το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)
 Ο αντίκτυπος των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης στην ανάπτυξη
 Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα
 Δημογραφικές προκλήσεις και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών
 Υποστήριξη των φυτικών καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή
Κείμενα (444 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου