Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 23. märts 2006 - Brüssel
 Sõiduautode ja nende haagiste rattad (EMÜ/ÜRO projekt) ***
 Mootorsõidukite kohanduvate esitulede süsteemi (AFS) nõuetele vastavaks tunnistamine ***
 Iisraeli Riigiga sõlmitud Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu laienemisjärgne protokoll ***
 EÜ-Taani leping kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades *
 EÜ-Taani leping tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kätteandmise kohta *
 Ühenduse tarbijakaitse tegevusprogramm (2007-2013) ***I
 Juriidilised kutsealad
 Euroopa lepinguõigus ja ühenduse õigustiku läbivaatamine: tulevikuplaanid
 Energia varustuskindlus Euroopa Liidus
 Kriteeriumid Euroopa Liidu rahutagamisoperatsioonideks, eriti Kongo Demokraatlikus Vabariigis
 Cotonou lepingu muutmine ja kümnenda Euroopa Arengufondi (EAF) rahastamise kinnitamine
 Majanduskoostöö lepingute mõju arengule
 Euroopa tasandi erakonnad
 Demograafilised väljakutsed ja põlvkondadevaheline solidaarsus
 Toiduks mittekasutatavate põllukultuuride edendamine
Tekstid (237 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika