Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 23. maaliskuuta 2006 - Bryssel
 Henkilöautojen ja niiden perävaunujen pyörät ***
 Moottoriajoneuvojen automaattisesti kääntyvien ajovalojärjestelmien (AFS) hyväksyminen ***
 Israelin kanssa tehtyyn Euro-Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja uusien jäsenvaltioiden liittymisen huomioon ottamiseksi ***
 EY:n ja Tanskan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla *
 EY:n ja Tanskan välinen sopimus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa *
 Yhteisön toimintaohjelma kuluttajansuojan alalla (2007–2013) ***I
 Oikeudellisen alan ammatit
 Euroopan sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: jatkotoimet
 Energian toimitusvarmuus Euroopan unionissa
 Rauhaanpakottamistoimien perusteet erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa
 Cotonoun sopimuksen tarkistaminen ja kymmenennen EKR:n rahoituksen vahvistaminen
 Talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitysyhteistyön alalla
 Euroopan tason poliittiset puolueet
 Väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus
 Non food -viljelyn edistäminen
Tekstit (258 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö