Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 23 maart 2006 - Brussel
 Wielen voor personenauto’s en aanhangwagens ervan ***
 Goedkeuring van adaptieve koplampsystemen (AFS) voor motorvoertuigen ***
 Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst met de staat Israël naar aanleiding van de uitbreiding ***
 Overeenkomst EG/Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken *
 Overeenkomst EG/Denemarken inzake de betekening en de kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken *
 Communautair actieprogramma op het gebied van de consumentenbescherming (2007-2013) ***I
 Juridische beroepen en het algemeen belang van een goed functioneren van de rechtsstelsels
 Het Europees verbintenissenrecht en de herziening van het acquis: verdere maatregelen
 Zekerheid van de energievoorziening in de Europese Unie
 Criteria voor vredeshandhavingsoperaties in de Democratische Republiek Congo
 Herziening van de Overeenkomst van Cotonou en bepaling van het bedrag voor het 10de EOF
 Invloed van de economische partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) op de ontwikkeling
 Europese politieke partijen
 Demografische vraagstukken en solidariteit tussen de generaties
 Bevordering gewascultures voor niet-voedingsdoeleinden
Teksten (267 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid