Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Štvrtok, 23. marca 2006 - Brusel
 Kolesá pre osobné automobily a ich prípojné vozidlá (návrh EHK OSN) ***
 Schválenie adaptívneho predného osvetľovacieho systému (AFS) motorových vozidiel ***
 Protokol k Euro-stredomorskej dohode s Izraelom po rozšírení ***
 Dohoda ES/Dánsko o súdnej príslušnosti a uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach *
 Dohoda ES/Dánsko o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskoprávnych a obchodných veciach *
 Akčný program Spoločenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa ***I
 Právnické povolania
 Európske zmluvné právo a revízia acquis
 Bezpečnosť dodávky energie v Európskej únii
 Kritéria pre mierové operácie EÚ v Konžskej demokratickej republike
 Revízia Dohody z Cotonou a stanovenie sumy pre 10. ERF
 Vplyv dohôd o hospodárskom partnerstve na rozvoj
 Európske politické strany
 Demografické výzvy a solidarita medzi generáciami
 Podpora pestovania plodín určených na nepotravinárske účely
Texty (259 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia