Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0090(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0057/2006

Teksty złożone :

A6-0057/2006

Debaty :

PV 14/03/2006 - 21
CRE 14/03/2006 - 21

Głosowanie :

PV 15/03/2006 - 4.5
CRE 15/03/2006 - 4.5
Wyjaśnienia do głosowania
PV 13/06/2006 - 7.9
CRE 13/06/2006 - 7.9
PV 06/07/2006 - 6.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0085
P6_TA(2006)0312

Teksty przyjęte
PDF 270kWORD 42k
Czwartek, 6 lipca 2006 r. - Strasburg
Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich *
P6_TA(2006)0312A6-0057/2006

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (COM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0181)(1),

–   uwzględniając art. 279 Traktatu WE oraz art. 183 Traktatu Euratom, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0234/2005),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0057/2006),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach z dnia 15 marca 2006 r.(2);

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE i art. 119 akapit drugi Traktatu Euratom;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   występuje o rozpoczęcie postępowania pojednawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia 4 marca 1975 r., jeśli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

5.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0085.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności