Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0090(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0057/2006

Ingivna texter :

A6-0057/2006

Debatter :

PV 14/03/2006 - 21
CRE 14/03/2006 - 21

Omröstningar :

PV 15/03/2006 - 4.5
CRE 15/03/2006 - 4.5
Röstförklaringar
PV 13/06/2006 - 7.9
CRE 13/06/2006 - 7.9
PV 06/07/2006 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0085
P6_TA(2006)0312

Antagna texter
PDF 194kWORD 51k
Torsdagen den 6 juli 2006 - Strasbourg
Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget *
P6_TA(2006)0312A6-0057/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0181)(1),

–   med beaktande av artikel 279 i EG-fördraget och artikel 183 i Euratom-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0234/2005),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetkontrollutskottet (A6-0057/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet den 15 mars 2006(2).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget och artikel 119.2 i Euratom-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) Antagna texter, P6_TA(2006)0085.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy