Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0044(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0246/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0246/2006

Συζήτηση :

PV 06/09/2006 - 5
CRE 06/09/2006 - 5

Ψηφοφορία :

PV 06/09/2006 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0339

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 253kWORD 32k
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Αλβανία ***
P6_TA(2006)0339A6-0246/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου (8161/2006 – C6-0197/2006 – 2006/0044(AVC))

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (8161/2006),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίοδος, και το άρθρο 310 της Συνθήκης ΕΚ (C6-0197/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 75 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0246/2006),

1.   εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου