Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2005/0090(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0457/2006

Előterjesztett szövegek :

B6-0457/2006

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0343

Elfogadott szövegek
PDF 215kWORD 37k
2006. szeptember 6., Szerda - Strasbourg
Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet
P6_TA(2006)0343B6-0457/2006

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0181 - COM(2006)0213 - C6 - 0234/2005 - 2005/0090(CNS))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0181)(1) és a módosított javaslatra (COM(2006)0213)(2),

−   tekintettel az EK-Szerződés 279. cikkére, valamint az Euratom-Szerződés 183. cikkére, amelynek alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0234/2005),

−   tekintettel a költségvetési fegyelemről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(3),

−   tekintettel a Tanács általi 2006. június 28-i ismételt konzultációra (C6-0207/2006),

−   tekintettel a 2006. március 15-i(4) és 2006. július 6-i(5) álláspontjára,

−   tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkének (3) bekezdésére és 56. cikkére,

1.   tudomásul veszi, hogy a Bizottság az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében módosította a javaslatát, és különösen, hogy beillesztette az arányosság elvét, a nagyobb átláthatóság iránti igényt, a kizárt résztvevők adatbázisát és a tagállamok éves jelentéseit, amint azt a Parlament a 2006. március 15-i szavazása során kérte;

2.   üdvözli az elfogadható kockázati szintet magában foglaló, hatékony és eredményes belső ellenőrzés elvének beillesztését;

3.   jóváhagyja a 2006. május 18-i módosított bizottsági javaslatot, amennyiben az tekintetbe veszi a Parlament módosításait, a 2006. március 15-i és a 2006. július 6-i álláspontjának sérelme nélkül, amelyek továbbra is fenntartás nélkül érvényesek;

4.   felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

5.   felhívja a figyelmet a költségvetési fegyelemről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 45. pontjára, valamint a hozzácsatolt 6. sz. nyilatkozatra; felhívja a Tanácsot, hogy fogadja el közös iránymutatását, és az 1975. március 4-i együttes nyilatkozat értelmében kezdje meg az egyeztető eljárást(6);

6.   felkéri a Tanácsot, hogy újra konzultáljon a Parlamenttel abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

7.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(4) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0085.
(5) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0312.
(6) HL C 89., 1975.4.22., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat