Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0090(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0457/2006

Iesniegtie teksti :

B6-0457/2006

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0343

Pieņemtie teksti
PDF 208kWORD 34k
Trešdiena, 2006. gada 6. septembris - Strasbūra
Finanšu regula, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam
P6_TA(2006)0343B6-0457/2006

Eiropas Parlamenta rezolūcija par priekšlikumu Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (KOM(2005)0181 - KOM(2006)0213 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0181)(1) un grozīto priekšlikumu (KOM(2006)0213)(2),

−   ņemot vērā EK līguma 279. pantu un Euratom līguma 183. pantu, saskaņā ar ko Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6–0234/2005),

−   ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu vadību(3),

−   ņemot vērā atkārtoto apspriešanos ar Padomi 2006. gada 28. jūnijā (C6-0207/2006)

−   ņemot vērā tā 2006. gada 15. marta(4) un 2006. gada 6. jūlija nostājas(5),

−   ņemot vērā Reglamenta 54. panta 3. punktu un 56. pantu,

1.   atzīmē, ka Komisija saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu ir pārstrādājusi savu priekšlikumu un it īpaši to, ka grozītais priekšlikums atbilst proporcionalitātes principam, tajā ir ņemta vērā prasība par lielāku pārredzamību, un iekļauti norādījumi par izslēgto konkursa dalībnieku datu bāzes izveidošanu un prasības attiecībā uz dalībvalstu gada pārskatiem, ka Parlaments to aicināja izdarīt 2006. gada 15. martā notikušajā balsojumā;

2.   atzinīgi vērtē to, ka priekšlikumā ir iekļauts princips par iedarbīgu un efektīvu iekšējo kontroli, tostarp par pieņemama līmeņa risku;

3.   akceptē grozīto Komisijas 2006. gada 18. maija priekšlikumu tajos jautājumos, attiecībā uz kuriem ņemti vērā Parlamenta ierosinātie grozījumi, tomēr neskarot tā 2006. gada 15. marta un tā 2006. gada 6. jūlija nostājas, kas joprojām ir spēkā bez jebkādiem iebildumiem;

4.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

5.   vērš uzmanību uz 45. pantu 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu vadību un uz šim nolīgumam pievienoto deklarāciju Nr. 6; aicina Padomi pieņemt vienotas pamatnostādnes un saskaņā ar 1975. gada 4. marta Kopējo deklarāciju(6) uzsākt samierināšanas procedūru;

6.   aicina Padomi, ja tā vēlas būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu, vēlreiz apspriesties ar Parlamentu;

7.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV vēl nav publicēts.
(2) OV vēl nav publicēts.
(3) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(4) Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0085.
(5) Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0312.
(6) OV C 89, 22.4.1975., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika