Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0251(AVC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0250/2006

Ingivna texter :

A6-0250/2006

Debatter :

PV 06/09/2006 - 16
CRE 06/09/2006 - 16

Omröstningar :

PV 07/09/2006 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0345

Antagna texter
PDF 191kWORD 34k
Torsdagen den 7 september 2006 - Strasbourg
Gemenskapens anslutning till Haagkonferensen för internationell privaträtt ***
P6_TA(2006)0345A6-0250/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om gemenskapens anslutning till Haagkonferensen för internationell privaträtt (KOM(2005)0639 - 7591/2006 – C6-0138/2006 – 2005/0251(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2005)0639 - 7591/2006)(1),

–   med beaktande av rådets anhållan om samtycke i enlighet med artikel 61 c, jämförd med artikel 300.2 första stycket och artikel 300.3 andra stycket i EG-fördraget (C6-0138/2006),

–   med beaktande av artikel 75.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A6-0250/2006).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till förslaget till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy