Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0202(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0192/2006

Indgivne tekster :

A6-0192/2006

Forhandlinger :

PV 13/06/2006 - 17
CRE 13/06/2006 - 17

Afstemninger :

PV 14/06/2006 - 4.3
CRE 14/06/2006 - 4.3
Stemmeforklaringer
PV 06/09/2006 - 7.3
CRE 06/09/2006 - 7.3
PV 27/09/2006 - 5.1
CRE 27/09/2006 - 5.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0258
P6_TA(2006)0370

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 36k
Onsdag den 27. september 2006 - Strasbourg
Beskyttelse af personoplysninger *
P6_TA(2006)0370A6-0192/2006

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde (KOM(2005)0475 - C6-0436/2005 - 2005/0202(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag (KOM(2005)0475)(1),

-   der henviser til EU-traktatens artikel 34, stk. 2, litra b),

-   der henviser til EU-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0436/2005),

-   der henviser til protokol om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 93 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0192/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret den 14. juni 2006(2);

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0258.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik