Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0202(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0192/2006

Ingediende teksten :

A6-0192/2006

Debatten :

PV 13/06/2006 - 17
CRE 13/06/2006 - 17

Stemmingen :

PV 14/06/2006 - 4.3
CRE 14/06/2006 - 4.3
Stemverklaringen
PV 06/09/2006 - 7.3
CRE 06/09/2006 - 7.3
PV 27/09/2006 - 5.1
CRE 27/09/2006 - 5.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0258
P6_TA(2006)0370

Aangenomen teksten
PDF 196kWORD 33k
Woensdag 27 september 2006 - Straatsburg
Bescherming van persoonsgegevens (politiële en justitiële samenwerking) *
P6_TA(2006)0370A6-0192/2006

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (COM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie (COM(2005)0475)(1),

–   gelet op artikel 34, lid 2, letter b) van het EU-Verdrag,

–   gelet op artikel 39, lid 1, van het EU-Verdrag op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0436/2005),

–   gelet op het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd,

–   gelet op artikelen 93 en 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0192/2006),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd op 14 juni 2006(2);

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2, van het EG-verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.
(2) Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0258.

Juridische mededeling - Privacybeleid