Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0202(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0192/2006

Predkladané texty :

A6-0192/2006

Rozpravy :

PV 13/06/2006 - 17
CRE 13/06/2006 - 17

Hlasovanie :

PV 14/06/2006 - 4.3
CRE 14/06/2006 - 4.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 06/09/2006 - 7.3
CRE 06/09/2006 - 7.3
PV 27/09/2006 - 5.1
CRE 27/09/2006 - 5.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0258
P6_TA(2006)0370

Prijaté texty
PDF 197kWORD 34k
Streda, 27. septembra 2006 - Štrasburg
Ochrana osobných údajov *
P6_TA(2006)0370A6-0192/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o ochrane osobných údajov spracovávaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (KOM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2005)0475)(1),

–   so zreteľom na článok 34 ods. 2 písm. b) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0436/2005),

–   so zreteľom na Protokol začleňujúci Schengenské acquis do rámca Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom,

–   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0192/2006),

1.   schvaľuje návrh Komisie zmenený a doplnený 14. júna 2006(2);

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2006)0258.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia