Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0078(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0276/2006

Ingediende teksten :

A6-0276/2006

Debatten :

PV 26/09/2006 - 15
CRE 26/09/2006 - 15

Stemmingen :

PV 27/09/2006 - 5.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0371

Aangenomen teksten
PDF 191kWORD 32k
Woensdag 27 september 2006 - Straatsburg
Bescherming van de euro tegen valsemunterij "Pericles" *
P6_TA(2006)0371A6-0276/2006

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging en uitbreiding van de werking van Besluit 2001/923/EG tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma "Pericles") (COM(2006)0243 – C6-0179/2006 – 2006/0078(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2006)0243)(1),

–   gelet op artikel 123, lid 4, derde zin van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0179/2006),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0276/2006),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid