Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2208(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0270/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0270/2006

Συζήτηση :

PV 28/09/2006 - 5
CRE 28/09/2006 - 5

Ψηφοφορία :

PV 28/09/2006 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0382

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 341kWORD 137k
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Περισσότερη και καλύτερη συνεργασία: η δέσμη μέτρων 2006 για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ
P6_TA(2006)0382A6-0270/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με "περισσότερη και καλύτερη συνεργασία: η δέσμη μέτρων 2006 για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ" (2006/2208(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Βοήθεια της ΕΕ: Περισσότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη" (COM(2006)0087),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Ενίσχυση του ευρωπαϊκού αντικτύπου: κοινό πλαίσιο για την κατάρτιση των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και για τον κοινό πολυετή προγραμματισμό" (COM(2006)0088),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και αποτελεσματικότητα της βοήθειας - Οι προκλήσεις για την κλιμάκωση της βοήθειας της ΕΕ 2006 – 2010" (COM(2006)0085),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας - Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και αποτελεσματικότητα της βοήθειας" (COM(2005)0133),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής - Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (COM(2005)0134),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή "Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας - Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2005)0132),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου "Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις" στις 10 και 11 Απριλίου 2006, για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας και την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής βοήθειας: παροχή περισσότερης, αποτελεσματικότερης και ταχύτερης βοήθειας,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ρώμης για την εναρμόνιση, η οποία εγκρίθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2003, μετά το πέρας του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την εναρμόνιση και την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, και τη δήλωση των Παρισίων για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, που εγκρίθηκε στις 2 Μαρτίου 2005 (εφεξής "δήλωση των Παρισίων"),

–   έχοντας υπόψη το από 16 Φεβρουαρίου 2006 ψήφισμά του σχετικά με το νέο μηχανισμό χρηματοδότησης της ανάπτυξης στο πλαίσιο των στόχων της Χιλιετηρίδας(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/55/2 της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) σχετικά με τη Δήλωση της Χιλιετηρίδας,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του κ. Jeffrey Sachs, συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του (ΟΗΕ), με τίτλο "Επενδύοντας στην ανάπτυξη: ένα πρακτικό σχέδιο για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετηρίδας",

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Μοντερέι για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της 22ας Μαρτίου 2002,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνεδρίασαν στους κόλπους του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη"(2) (στο εξής η "ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη"),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο "Στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική: στην πορεία για τη σύναψη ευρωαφρικανικού συμφώνου με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη της Αφρικής" (COM(2005)0489),

–   έχοντας υπόψη το από 17 Νοεμβρίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με την αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική(3),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Νέας Υόρκης για τις καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης της ανάπτυξης, που εγκρίθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2005 κατά τη σύνοδο κορυφής της 14ης- 16ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την πραγματοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετηρίδας (ΑΣΧ) με την οποία 79 κράτη δήλωσαν ήδη ότι στηρίζουν την έναρξη εφαρμογής πρώτου πιλοτικού μηχανισμού με τη μορφή συνεισφοράς αλληλεγγύης επί των αεροπορικών εισιτηρίων,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση Landau σχετικά με τις καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης της ανάπτυξης, η σύνταξη της οποίας ανατέθηκε από την τετραμερή και η οποία δημοσιεύτηκε το 2004, και την έκθεση Atkinson με τίτλο "Νέες πηγές χρηματοδότησης της ανάπτυξης: χρηματοδοτώντας τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετηρίδας", που δημοσιεύθηκε το 2004 από το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 18ης Μαΐου 2006, για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μέσου χρηματοδότησης της συνεργασίας για την ανάπτυξη και της οικονομικής συνεργασίας(4),

–   έχοντας υπόψη το από 6 Απριλίου 2006 ψήφισμά του σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και τη διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες(5),

–   έχοντας υπόψη το από 12 Απριλίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετηρίδας(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη στρατηγική μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)(7),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 7ης Ιουνίου 2006, την οποία υπέβαλε η αφρικανική ομάδα στην επιτροπή γεωργίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και η οποία αφορά τους όρους διαπραγματεύσεων για τα γεωργικά αγαθά (06-0000) (TN/AG/GEN/18),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Μαρτίου 2006, σχετικά με την αξιολόγηση της στήριξης της Τράπεζας στο Εμπόριο, 1987-2004, την οποία δημοσίευσε η ανεξάρτητη ομάδα αξιολόγησης της Παγκόσμιας Τράπεζας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0270/2006),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο σημαντικός χορηγός βοήθειας στον κόσμο, καθώς παρέχει περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας δημόσιας βοήθειας, αλλά ότι η σημαντική αυτή θέση δεν μεταφράζεται σε ένα πραγματικά ηγετικό ρόλο ικανό να αλλάξει την κατάσταση στη διεθνή σκηνή,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη θέτει τα θεμέλια ενός κοινού οράματος για την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αξίες, αρχές, στόχους και εργαλεία κοινά για τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επικρατέστερος στόχος της πολιτικής αυτής είναι η εξάλειψη της φτώχειας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των ΑΣΧ,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι για πρώτη φορά από την έγκριση της ευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανάπτυξη, η Επιτροπή αποσκοπεί στο στρατηγικό σχεδιασμό όχι μόνο της βοήθειας που παρέχει και/ή διαχειρίζεται η ίδια, αλλά και της διμερούς βοήθειας που παρέχουν τα κράτη μέλη, μεριμνώντας για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν με τη δήλωση των Παρισίων (αυτοδιάθεση, ευθυγράμμιση, εναρμόνιση, διαχείριση με άξονα τα αποτελέσματα και αμοιβαία ευθύνη),

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία συνοχής μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της Ένωσης δεν ευνοεί την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και, επιπλέον, είναι αντίθετη με το άρθρο 178 της συνθήκης EK,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αποδεικνύεται από πολλές μελέτες, η αποσύνδεση – δηλαδή η μη θέση όρων όσον αφορά την προέλευση ή τον τρόπο χορήγησης – της βοήθειας εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, ιδίως όσον αφορά την επισιτιστική βοήθεια,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της αυτοδιάθεσης των χωρών εταίρων όσον αφορά τις στρατηγικές για την ανάπτυξη και τα αναπτυξιακά προγράμματα είναι μία από τις βασικές αρχές που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη και στη δήλωση των Παρισίων,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα έκθεση, η οποία εκπονήθηκε από τον Jeffrey Sachs για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών, απαιτούνται τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το χρόνο επιπλέον για την επίτευξη των ΑΣΧ το 2015,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να διαθέτει 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο –εκ των οποίων το 1 δισεκατομμύριο θα προέρχεται από τα κράτη μέλη και το άλλο από την Επιτροπή– για τη στήριξη των εμπορικών δυνατοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε, στα προαναφερθέντα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τις δεσμεύσεις της 24ης Μαΐου 2005 όσον αφορά την αύξηση του όγκου της βοήθειας, δηλαδή ότι θα διαθέσει συλλογικά τουλάχιστον το 50% της αύξησης των κονδυλίων δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας (ΔΑΒ) στην Αφρική και ότι παραμένει η μόνη ομάδα χορηγών βοήθειας που έχει λάβει ουσιαστικές, μετρήσιμες και προβλέψιμες δεσμεύσεις για την αύξηση της βοήθειας, ώστε το 2015 το συνολικό ποσό να υπερβεί τα 84 δισεκατομμύρια ευρώ,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των περιορισμών που θέτουν οι δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013 (συμπεράσματα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2005) στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μεγαλύτερη προσπάθεια όσον αφορά την αύξηση της βοήθειας (μεταξύ 80% και 90%) πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι είναι στο σωστό δρόμο, σύμφωνα με τα ποσοτικά στοιχεία που δημοσίευσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το 2005, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί για το 2006, απομένουν ακόμη τέσσερα κράτη μέλη των οποίων το επίπεδο βοήθειας κυμαίνεται κάτω από το ελάχιστο όριο του 0,33% του ΑΕΠ, που προσδιορίζεται εκ νέου στη συμφωνία της Βαρκελώνης,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα τελευταία ποσοτικά στοιχεία της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως έχει καταχωρίσει λογιστικά στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας για το 2005 τις ελαφρύνσεις χρεών (ιδίως για το Ιράκ και τη Νιγηρία), οι οποίες ανέρχονται σε 9 δισεκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που η συμφωνία του Μοντερέι ορίζει ρητώς ότι οι χρηματοδοτήσεις που διατίθενται με τη μορφή ελάφρυνσης χρεών δεν πρέπει να προέρχονται από συναφή με την αναπτυξιακή βοήθεια κονδύλια, τα οποία, όπως προβλέπεται κανονικά, προορίζονται να διατεθούν απευθείας στις αναπτυσσόμενες χώρες,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από το φαινόμενο της τεχνητής αύξησης του ύψους της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας και λόγω αναποτελεσματικής διαχείρισης, ένα σημαντικό μέρος της βοήθειας που διαθέτουν από κοινού όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φτάνει απευθείας στους πληθυσμούς των χωρών του Νότου για τους οποίους προορίζεται,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν από την ομάδα G-8 στο Gleneagles (αύξηση της αναπτυξιακής βοήθειας κατά 50 δισεκατομμύρια δολάρια ανά έτος έως το 2010) παραμένει κατά μέγα μέρος υπόσχεση, δεδομένου ότι η πραγματική βοήθεια (που δεν λαμβάνει υπόψη τις ελαφρύνσεις της διαγραφής του χρέους των φτωχότερων χωρών) αυξήθηκε μόνο κατά 5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το έτος 2005,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να επιτύχει τις δεσμεύσεις της, η διεθνής κοινότητα έχει συνέλθει ήδη δύο φορές από το Σεπτέμβριο του 2005 προκειμένου να συνεχίσει τις συζητήσεις για τις καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης της ανάπτυξης,

Q.  ΙΖ λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης θα επέτρεπε όχι μόνον τη συγκέντρωση νέων πόρων, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της ροής χρηματοδότησης της ανάπτυξης κυρίως από την άποψη της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας των πόρων, γεγονός το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μακροπρόθεσμη στήριξη των εθνικών στρατηγικών,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής πολιτικής της συνεργασίας για την ανάπτυξη προϋποθέτει τη θέσπιση συγκεκριμένων προς επίτευξη στόχων και δεικτών που θα επιτρέπουν τη μέτρηση της σημειωθείσας προόδου,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στη δήλωση των Παρισίων οι χρηματοδότες δεσμεύτηκαν να καθορίσουν στόχους για το 2010 σε σχέση με τους 12 δείκτες που θεσπίστηκαν στο πλαίσιό της και να θέσουν σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου όσον αφορά το σεβασμό των εν λόγω στόχων από το κάθε συμβαλλόμενο μέρος,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης με βιώσιμο τρόπο του προβλήματος του χρέους, που αποτελεί μείζονα τροχοπέδη για την υλοποίηση των ΑΣΧ,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται διεθνής συναίνεση για τη μετάβαση από μια λογική ελάφρυνσης του χρέους σε μια λογική διαγραφής του χρέους των φτωχών χωρών, όπως καταδεικνύουν η δήλωση της χιλιετηρίδας και η απόφαση διαγραφής των χρεών, που ελήφθη από την ομάδα G8 το 2005,

1.   επισημαίνει την ουσιαστική πρόοδο που σημειώνεται, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, με τις τελευταίες προτάσεις της Επιτροπής οι οποίες περιέχονται στις τρεις τελευταίες ανακοινώσεις της και λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερθέντα συμπεράσματα του Συμβουλίου, στα οποία επαναλαμβάνονται εν μέρει οι προτάσεις οι οποίες διατυπώνονται στις εν λόγω τρεις ανακοινώσεις·

2.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εργαστούν για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας στο ευρύτερο πλαίσιο των αξιών που καθιερώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα·

3.   θεωρεί ότι οι προσπάθειες επιλογής "κύριων δωρητών" σε συγκεκριμένους τομείς σε εθνικό επίπεδο αποτελούν ενδιαφέρουσα πρόοδο·

4.   ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει μια ενιαία φωνή προς τα έξω, προκειμένου να παγιώσει και να διατηρήσει μακροπρόθεσμα την ηγετική της θέση, η οποία θα βασίζεται όχι μόνο στο ύψος των ποσών που διατίθενται στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη αλλά και στην ενισχυμένη αποτελεσματικότητα·

5.   εκτιμά ότι για να είναι αποτελεσματική η καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος της ΔΑΒ που διατίθεται από τους διεθνείς χορηγούς θα πρέπει να διοχετεύεται κατά προτεραιότητα στις πλέον φτωχές χώρες και πληθυσμούς και εκφράζει τη λύπη του για την απουσία συγκεκριμένου στόχου εκ μέρους της Ένωσης·

6.   θεωρεί ότι οι αλιευτικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ικανότητας των εν λόγω χωρών να διαχειρίζονται ορθώς την αλιεία στα ύδατά τους, καθώς και να ελέγχουν και να παρακολουθούν τις αλιευτικές δραστηριότητες και να πραγματοποιούν επιστημονική έρευνα, αντί απλώς να προβλέπουν πληρωμές για το δικαίωμα αλιείας·

7.   είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής χώρος πολιτικής για τις αναπτυσσόμενες χώρες και η αποτελεσματικότητα της βοήθειας να αξιολογείται από την άποψη ουσιαστικής προόδου για την επίτευξη των ΑΣΧ·

8.   ζητεί από την Επιτροπή καθώς και από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβονται αυστηρά τους στόχους και τις αρχές που περιέχονται στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη και ιδίως το βασικό στόχο της καταπολέμησης της φτώχειας·

9.   ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προασπίσει και να προωθήσει την εν λόγω αναπτυξιακή πολιτική -η οποία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα των δικαιούχων κρατών να καθορίζουν τις δικές τους πολιτικές- στους κόλπους όλων των πολυμερών φορέων στους οποίους συμμετέχει, όπως και στο πλαίσιο των διμερών της σχέσεων·

10.   καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενσωματώσει στην αναπτυξιακή της πολιτική τις συστάσεις της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την αξιολόγηση των οικοσυστημάτων για τη Χιλιετηρίδα, σύμφωνα με την οποία η καταστροφή των παγκόσμιων οικοσυστημάτων θα δράσει ως φραγμός στην επίτευξη των ΑΣΧ, και να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της γενικευμένης υποβάθμισης·

11.   ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, τόσο από κοινού, όσο και με άλλους χρηματοδότες της ΕΒΑ, προκειμένου να στηρίξουν την εφαρμογή της δήλωσης των Παρισίων·

12.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υλοποιήσουν αμέσως τις συστάσεις που πρότεινε η Επιτροπή και υιοθέτησε το Συμβούλιο, γεγονός το οποίο προϋποθέτει σημαντική προσπάθεια για να τροποποιήσουν, ακόμη και ριζικά εάν χρειαστεί, το σύστημα παροχής βοήθειας που διαθέτουν και/ή τις διαδικασίες που ακολουθούν για τη διάθεση αυτής της βοήθειας με στόχο να αυξηθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητά τους μέσω του καλύτερου συντονισμού των προγραμμάτων, της συμπληρωματικότητας των δράσεων και της συνοχής των πολιτικών·

13.   τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα της βοήθειας πρέπει να επιδιώκεται μέσω μιας διττής προσέγγισης: εστιάζοντας σε θέματα διαδικασίας όπως ο συντονισμός, η συμπληρωματικότητα, η εναρμόνιση και η ευθυγράμμιση, αλλά επίσης στο περιεχόμενο και την ουσία· τονίζει ότι θέματα όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς, η ενίσχυση ικανοτήτων που συνδέεται με σοβαρές προσπάθειες για την πρόληψη της διαρροής εγκεφάλων και η μείωση του κινδύνου καταστροφών αποτελούν βασικούς τομείς εν προκειμένω·

14.   επισημαίνει ότι ο αποτελεσματικότερος συντονισμός πρέπει να συνοδεύεται από συμπληρωματικότητα των δράσεων με στόχο τον καλύτερο καταμερισμό των εργασιών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, με επίκεντρο ενδιαφέροντος το εθνικό επίπεδο και με την καθοδήγηση των χωρών εταίρων, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των "ορφανών" χωρών και τομέων, και υπογραμμίζει εν προκειμένω τη χρησιμότητα του Άτλαντα δωρητών·

15.   τονίζει ότι ο συντονισμός των χρηματοδοτών και ο καταμερισμός της εργασίας πρέπει να τίθενται υπό την αιγίδα της χώρας εταίρου, με στόχο την ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες της χώρας εταίρου·

16.   αναγνωρίζει ότι ο συντονισμός και ο καταμερισμός της εργασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί σε απομόνωση· συνεπώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στον εσωτερικό καταμερισμό της εργασίας, αλλά να έχει πάντα μια προοπτική που θα καλύπτει το σύνολο των δωρητών·

17.   ζητεί από τα αντίστοιχα κράτη μέλη να μην καθυστερήσουν να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς, όπως απαιτείται στο πλαίσιο του σεβασμού των δεσμεύσεων που έχουν επανειλημμένα αναλάβει, προκειμένου να εξασφαλίσουν μέχρι το 2010 και χωρίς λογιστικά τεχνάσματα ελάχιστο ποσό ίσο με το 0,56% του ΑΕΠ και με το 0,7% του ΑΕΠ έως το 2015, στοχεύοντας πολύ συγκεκριμένα στη διάθεση επιπλέον κονδυλίων για αποτελεσματική και ενισχυμένη αναπτυξιακή βοήθεια, και τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στο θέμα αυτό·

18.   ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη της το γεγονός ότι η αύξηση των κονδυλίων της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας έχει νόημα μόνο εάν συνοδεύεται από σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητάς της και να μεριμνήσει, ως εκ τούτου, ώστε η εν λόγω βελτίωση να καταστεί βασική προτεραιότητα της πολιτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη κάθε κράτους μέλους, καθώς και των αρμόδιων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

19.   ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να συντάσσουν μια φορά το χρόνο και με πλήρη διαφάνεια και ακρίβεια κατάλογο, στον οποίο θα διακρίνονται τα ποσά που διατέθηκαν απευθείας για την αναπτυξιακή βοήθεια από εκείνα που διατέθηκαν για άλλες πρωτοβουλίες που δεν έχουν άμεση σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια, όπως η ελάφρυνση του χρέους, βάσει κοινού εγγράφου αναφοράς το οποίο θα ετοιμάσει η Επιτροπή· επιμένει ότι το εν λόγω ποσό πρέπει να εξαιρείται ειδικά από τους υπολογισμούς των συνολικών δαπανών της αναπτυξιακής βοήθειας·

20.   λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι οι συζητήσεις για τις πρωτοβουλίες που μπορεί ενδεχομένως να θεωρηθεί ότι έχουν ή όχι άμεση σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια θα συνεχιστούν κατά το 2007 στους κόλπους της ΕΑΒ του ΟΟΣΑ και θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Κορυφής που θα διεξαχθεί στην Γκάνα στις αρχές του 2008 και τονίζει ότι είναι απολύτως αποφασισμένο να συμμετάσχει ενεργά στις εν λόγω συζητήσεις·

21.   ζητεί από την Επιτροπή να ενημερωθεί για τους όρους υπό τους οποίους έλαβε εξουσιοδότηση να συμμετέχει στην ΕΑΒ του ΟΟΣΑ, για το περιεχόμενο της θέσης την οποία υπερασπίζεται στους κόλπους της ΕΑΒ, καθώς και για τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής·

22.   ζητεί επισταμένως από τα κράτη μέλη της ΕΑΒ του ΟΟΣΑ να καθορίσουν τους στόχους για το 2010 σε σχέση με τους 12 δείκτες που θεσπίστηκαν στο Παρίσι – κυρίως για τους στόχους του ορισμού προϋποθέσεων και όρων, της αμοιβαίας ευθύνης και της προβλεψιμότητας και να θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης·

23.   υποστηρίζει την πρωτοβουλία κοινού προγραμματισμού, που πρότεινε η Επιτροπή και επανέλαβε το Συμβούλιο, η οποία ισχύει για την πρώτη ομάδα 11 χωρών των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), καθώς και για το Βιετνάμ και τη Νικαράγουα, και εκτιμά ότι ο προγραμματισμός που πραγματοποιείται επί του παρόντος για τις χώρες ΑΚΕ θα μπορούσε να αποτελέσει καλή αφετηρία· υπογραμμίζει, ωστόσο, πόση σημασία έχει να διασφαλιστεί ότι οι δοκιμαστικές πρωτοβουλίες δεν αντιβαίνουν στα συνεχιζόμενα κοινά μέτρα στις χώρες εταίρους (όπως οι κοινές στρατηγικές ενίσχυσης) αλλά, αντιθέτως, ενισχύουν τις υφιστάμενες διαδικασίες·

24.   διαπιστώνει και εκτιμά το έργο που έχει επιτελέσει η Επιτροπή από την άποψη της ανάπτυξης δεικτών απόδοσης των δραστηριοτήτων της, διαπιστώνει όμως επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος των δεικτών συνδέεται με εσωτερικές εκτιμήσεις, ότι η δημοσιονομική στήριξη και τα τομεακά προγράμματα δεν αξιολογούνται από τους εν λόγω δείκτες και ότι δεν υπάρχουν ακόμη δείκτες επιπτώσεων και βιωσιμότητας κατάλληλοι για την αξιολόγηση των προγραμμάτων μετά την ολοκλήρωσή τους·

25.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν από κοινού τους δείκτες αποτελεσμάτων βασιζόμενους στους δείκτες των ΑΣΧ, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδοτική βοήθεια, ούτως ώστε τα εθνικά κοινοβούλια και η τοπική κοινωνία των πολιτών, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μπορούν να αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα των κοινοτικών εισφορών·

26.   τονίζει ότι ο κοινός προγραμματισμός πρέπει να ευνοεί την ανάπτυξη εταιρικής σχέσης που θα βασίζεται στην εθνική αυτοδιάθεση και στην αμοιβαία ευθύνη·

27.   τονίζει ότι τόσο οι δράσεις αναπτυξιακής βοήθειας όσο και τα εμπορικά μέτρα μπορούν και οφείλουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των ΑΣΧ·

28.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο το δίκαιο εμπόριο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα μοντέλο πολιτικής βιώσιμου εμπορίου το οποίο θα ήταν σε θέση να ενισχύσει την εξισορρόπηση των συναλλαγών μεταξύ Βορρά και Νότου και να προσδιορίσει τους εμπορικούς φραγμούς που έχουν τις σοβαρότερες επιπτώσεις στους φτωχότερους πληθυσμούς·

29.   αναγνωρίζει τη σημασία της σταθεροποίησης των τιμών των πρώτων υλών για τις αναπτυσσόμενες χώρες και καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή·

30.   ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει σε ποιο βαθμό οι χώρες δικαιούχοι και η κοινωνία των πολιτών θα έχουν τον πλήρη έλεγχο της αναπτυξιακής τους πολιτικής και θα διαθέτουν τον αναγκαίο πολιτικό χώρο για την κατάρτιση της ανάλυσης, της πρόβλεψης και της κοινής στρατηγικής πολιτικής, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταπόκριση των δικαιούχων χωρών·

31.   πιστεύει ότι οι εθνικές και περιφερειακές πολιτικές ανάπτυξης πρέπει να καθορίζονται δημοκρατικά από τις δικαιούχους χώρες και ότι τα δημοκρατικά εκλεγμένα κοινοβούλια πρέπει να ασκούν αυστηρότερο έλεγχο της εφαρμογής του προγράμματος·

32.   υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η διαφάνεια και η καταπολέμηση της διαφθοράς για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας· υπενθυμίζει εν προκειμένω τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο προαναφερθέν ψήφισμά του σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και τη διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες και επιβεβαιώνει τη στήριξή του στην εκστρατεία "να δημοσιοποιείτε αυτά που πληρώνετε", η οποία ζητεί οι πολυεθνικές να αποκαλύπτουν πληροφορίες για τις πληρωμές που πραγματοποιούν σε κυβερνήσεις·

33.   επαναλαμβάνει τις συστάσεις του όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και τη διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαθέσουν ένα κατάλληλο ποσοστό της δημοσιονομικής βοήθειας σε φορείς επαγρύπνησης της κοινωνίας των πολιτών, να θεσπίσουν ένα διεθνές σύστημα μαύρης λίστας προκειμένου να αποτρέψουν τις τράπεζες να δανείζουν χρήματα σε διεφθαρμένα καθεστώτα, να απαγορεύσουν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με εταιρείες που έχουν εμπλακεί σε δραστηριότητες διαφθοράς σε μια αναπτυσσόμενη χώρα, και να παροτρύνουν όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς του έτους 2003·

34.   υπενθυμίζει, επίσης, τη σπουδαιότητα της χρηστής διακυβέρνησης και την ανάγκη εδραίωσης σταθερού κράτους δικαίου, καθώς και ρυθμιστικών, νομικών και θεσμικών διαρθρώσεων, διαφανών και προβλέψιμων ως απαραίτητων προϋποθέσεων για τη δημιουργία κλίματος ευνοϊκού για την οικονομική ανάπτυξη·

35.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχυθεί η αποκεντρωμένη συνεργασία απευθείας με τους τοπικούς φορείς των αναπτυσσόμενων χωρών·

36.   θεωρεί ότι η συγχρηματοδότηση θα μπορούσε να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια και να συμβάλει κατ' αυτόν τον τρόπο στην εμφάνιση μιας πραγματικά ευρωπαϊκής πολιτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη·

37.   λαμβάνει υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση της εφαρμογής ενός ευέλικτου και βιώσιμου μέσου για την επιδίωξη των ΑΣΧ και ζητεί περισσότερες διευκρινίσεις ως προς τη λειτουργία και τους όρους διαχείρισης του εν λόγω μέσου·

38.   εκφράζει τη λύπη του, αντίθετα με την Επιτροπή, για το γεγονός ότι η πρόοδος που έχουν σημειώσει ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους περί προοδευτικής αποσύνδεσης(8) της αναπτυξιακής βοήθειας δεν είναι ικανοποιητική, τη στιγμή που το μηχανισμό αυτό αναμένουν με ανυπομονησία οι τοπικοί παραγωγοί και οι πληθυσμοί του Νότου, οι οποίοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν ιδιαίτερα από αυτόν, και ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν από σήμερα κιόλας την αποσύνδεση της επισιτιστικής βοήθειας και τη διοχέτευσή της προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όπως συνιστά ο ΟΟΣΑ·

39.   εκφράζει την ανησυχία του διότι η πολιτική δημοσιονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών υπόκειται όλο και περισσότερο στους όρους και τις προϋποθέσεις των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών (ΔΧΟ), γεγονός το οποίο εξαναγκάζει τις εν λόγω χώρες να εκπληρώνουν τους όρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) προκειμένου να εξασφαλίσουν αναπτυξιακή βοήθεια από την Ένωση· θεωρεί ότι αυτός ο σε κεντρικό επίπεδο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αντιβαίνει στην πολιτική αυτοδιάθεσης των δικαιούχων χωρών·

40.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι ενδιαφερόμενοι στις δικαιούχους χώρες, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, να ενημερώνονται επαρκώς προκειμένου να διευκολύνεται έτσι η πρόσβασή τους στα διαθέσιμα προγράμματα·

41.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες "συνανάπτυξης", όπου ο εν λόγω όρος νοείται ως η αξιοποίηση του δυναμικού που αποτελείται από τις κοινότητες των μεταναστών που είναι εγκατεστημένοι στις ανεπτυγμένες χώρες στην υπηρεσία της ανάπτυξης της χώρας προέλευσής τους·

42.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα αναπτυξιακά προγράμματα καταρτισμένα άτομα της διασποράς που επιθυμούν να παράσχουν ουσιαστική βοήθεια και να εργαστούν στη χώρα καταγωγής τους για να θέσουν τις δεξιότητές τους στην υπηρεσία της ανάπτυξης της χώρας τους·

43.   υπογραμμίζει ότι προκειμένου να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στην παροχή αποτελεσματικής βοήθειας επί τόπου, είναι απολύτως απαραίτητα καινοτόμα χρηματοοικονομικά μέσα και συμπληρωματικοί πόροι και ότι δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των ήδη ανειλημμένων δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ΕΑΒ·

44.   σημειώνει με ικανοποίηση τη βούληση που επέδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δρομολογήσει καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης της ανάπτυξης με σκοπό την εξασφάλιση σταθερής, αποτελεσματικής και πρόβλεψιμης βοήθειας·

45.   τονίζει ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ο εικοστός έκτος δωρητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης· αντίθετα, πρέπει να καθοριστεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της κοινοτικής βοήθειας· υπενθυμίζει τη σημασία των τομέων που έχουν καθοριστεί στην ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη, όπως η παγκόσμια παρουσία της Ένωσης, το μέγεθος του προϋπολογισμού της για τη συνεργασία για την ανάπτυξη, η ενίσχυση της πολιτικής συνοχής, η προώθηση των ορθών πρακτικών ανάπτυξης, η απλούστευση των διαδικασιών συντονισμού και εναρμόνισης και η προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ.· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει σαφή θέση ως προς το ζήτημα αυτό·

46.   ζητεί από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών να ασκούν αυξημένο έλεγχο στα κονδύλια που διατίθενται και την εφαρμογή διμερών προγραμμάτων συνεργασίας·

47.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρωτοβουλία ΥΦΧ (υπερχρεωμένες φτωχές χώρες) δεν έδωσε μόνιμη λύση στο πρόβλημα του χρέους και ότι δεν βελτιώθηκε η κατάσταση του χρέους για το μεγαλύτερο μέρος των εμπλεκόμενων χωρών, όπως κατέδειξε η προαναφερθείσα έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας·

48.   επικροτεί την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Νορβηγία για την ανάθεση μελέτης σε επίπεδο Παγκόσμιας Τράπεζας και Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το κεντρικό ζήτημα του αθέμιτου χαρακτήρα του χρέους και ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εν λόγω πρωτοβουλία στα διεθνή φόρα, προκειμένου το ζήτημα αυτό να αναγνωριστεί διεθνώς και να διεξαχθούν έλεγχοι όσον αφορά το χαρακτήρα "απεχθούς χρέους" ορισμένων διμερών χρεών των κρατών μελών, με στόχο τη διαγραφή τους·

49.   κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν είναι διατεθειμένο να προβλέψει νέους πόρους για τις δράσεις αναπτυξιακής βοήθειας και τα εμπορικά μέτρα εντός του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013· κρίνει ότι η χρηματοδότηση των μέτρων δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εις βάρος άλλων δράσεων αναγκαίων για την επίτευξη των ΑΣΧ, επειδή αυτό θα ήταν ασυνεπές και απαράδεκτο, δεδομένου ότι είναι απαραίτητα νέα χρηματοδοτικά μέσα και συμπληρωματικοί πόροι·

50.   εξαίρει τη σημασία της πρωτοβουλίας του ΠΟΕ "βοήθεια του εμπορίου (Aid for Trade)" που καθιστά δυνατή την ενίσχυση του εμπορικού δυναμικού των αναπτυσσόμενων χωρών και τις βοηθά να εφαρμόσουν τις συμφωνίες που συνάφθηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω οργανισμού για να μπορέσουν να επωφεληθούν από αυτές και να αυξήσουν τις εμπορικές τους συναλλαγές εντείνοντας την παρουσία τους στο διεθνές εμπόριο και εξακολουθεί να υποστηρίζει προς την κατεύθυνση αυτή τη νέα θέση του προϋπολογισμού "βοήθεια του εμπορίου", η οποία βελτιώνει τόσο τη διαφάνεια όσο και το δημοκρατικό έλεγχο·

51.   χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να ενισχύσει το συντονισμό στον τομέα του εμπορίου που άπτεται της αναπτυξιακής συνεργασίας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό των χρηματοδοτήσεων γενικότερα και ειδικότερα σε τοπικό επίπεδο· τονίζει την ανάγκη για την ΕΕ να συντονίσει τις προσπάθειες της στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας με αυτές των άλλων χωρών που διαθέτουν πόρους για το σκοπό αυτό σε διεθνή κλίμακα·

52.   εκφράζει την άποψη ότι χρειάζεται στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κοινοτικό καθεστώς ενισχύσεων για τη ζάχαρη υπέρ των χωρών ΑΚΕ ούτως ώστε να μπορέσουν οι χώρες αυτές να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού καθεστώτος για τη ζάχαρη· αντιθέτως, θεωρεί ότι οι πιστώσεις που διατίθενται στο πλαίσιο της βοήθειας για την αναδιάρθρωση δεν πρέπει να λειτουργούν εις βάρος άλλων δράσεων που επιτελούνται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα δεν θα πρέπει να αποβεί η προσπάθεια αυτή εις βάρος των δαπανών που σχετίζονται με τους ΑΣΧ·

53.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευση που ανέλαβε σχετικά με τη διοργάνωση ενός γύρου διαπραγματεύσεων ("Round for Free") για τις αναπτυσσόμενες χώρες στους κόλπους του ΠΟΕ και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μη θυσιαστούν οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στα συμφέροντα των ισχυρότερων εμπορικών μπλοκ·

54.   αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή και οι χώρες ΑΚΕ επιδιώκουν να επιτύχουν αυξημένη αποτελεσματικότητα με την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μέσω συμφωνιών οικονομικής σύμπραξης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση διασφαλίσεων και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για το σταδιακό και ασύμμετρο άνοιγμα του εμπορίου που θα εξασφαλίσει ότι οι συμφωνίες οικονομικής σύμπραξης θα τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη στις χώρες ΑΚΕ με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο·

55.   καλεί όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και όλες τις προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες να ακολουθήσουν το πρότυπο της πρωτοβουλίας "τα πάντα εκτός των όπλων" της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζοντας απόλυτα αφορολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες·

56.   υπενθυμίζει την έκθεση της Επιτροπής από την οποία προκύπτει ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι εκείνες οι οποίες επωφελούνται λιγότερο από το προτιμησιακό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να λάβει νέα μέτρα ώστε να μπορέσουν οι φτωχότερες χώρες να επωφεληθούν στο μέγιστο βαθμό από τις εμπορικές προτιμήσεις της Ένωσης·

57.   πιστεύει ότι παρόλο που το ποσόν το οποίο προορίζεται για οικονομική βοήθεια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό, είναι επίσης σημαντικό να επιχειρηθούν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις των παγκόσμιων χρηματοδοτικών και εμπορικών οργανισμών προκειμένου να ενσωματωθεί μια πολυδιάστατη και βασιζόμενη στα δικαιώματα προσέγγιση·

58.   υπενθυμίζει το προαναφερθέν ψήφισμά του για τη στρατηγική μεταρρύθμιση του ΔΝΤ, στο οποίο καλεί τα κράτη μέλη να εργασθούν προς την κατεύθυνση μιας ενιαίας ψήφου, που πιθανόν να ξεκινήσει ως "ψήφος ευρώ" με μακροπρόθεσμο σκοπό την ενιαία εκπροσώπηση της ΕΕ, με τη συμμετοχή της Προεδρίας του Συμβουλίου ECOFIN και της Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου·

59.   ζητεί την αναθεώρηση της λειτουργίας των ΔΧΟ, αρχίζοντας με την προσαρμογή του συστήματος ψηφοφορίας στη σύγχρονη πραγματικότητα, προσδίδοντας μεγαλύτερο βάρος στις αναπτυσσόμενες χώρες και επανεξετάζοντας τη σύνθεση –επί του παρόντος ανισομερή– των ομάδων χωρών·

60.   λαμβανομένων υπόψη πολυάριθμων εκθέσεων, μεταξύ των οποίων η προαναφερθείσα έκθεση Sachs των Ηνωμένων Εθνών, ζητεί από τους ΔΧΟ να νοείται ως βιώσιμος χαρακτήρας του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών το επίπεδο χρέους το οποίο επιτρέπει σε μια χώρα να επιτύχει τους ΑΣΧ χωρίς να αυξήσει το ποσοστό χρέους της και ζητεί από τους εκπροσώπους των κρατών μελών στους ΔΧΟ να υποστηρίξουν τον εν λόγω επαναπροσδιορισμό·

61.   υπενθυμίζει την πρόταση, που περιλαμβάνεται στο προαναφερθέν ψήφισμα σχετικά με τη στρατηγική μεταρρύθμιση του ΔΝΤ, να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που συνδέονται με τη βοήθεια και τα δάνεια του ΔΝΤ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας με τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών, και αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις είχαν, σε πολλές περιπτώσεις, αρνητικές επιπτώσεις στους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες των αναπτυσσόμενων χωρών·

62.   προτείνει τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας επί της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής βοήθειας και της παρακολούθησης της ευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανάπτυξη, η οποία θα απαρτίζεται από μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις αναπτυξιακές ΜΚΟ, τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να συμμετάσχουν στην εν λόγω ομάδα· προτείνει, ως εκ τούτου, την επιλογή ορισμένων χωρών ως "περιπτωσιολογικές μελέτες", προκειμένου να παρασχεθεί στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Ανάπτυξης μια πολύ καλύτερη εικόνα των προσπαθειών και των αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο·

63.   υπογραμμίζει ότι είναι απολύτως απαραίτητο η Ένωση να ακολουθεί πιο συστηματικά πολιτικές που παρουσιάζουν σφαιρική συνοχή και εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το εν λόγω ζήτημα της συνοχής μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη της φινλανδικής Προεδρίας, Προεδρίας από την οποία αναμένει πολλά·

64.   υπογραμμίζει τη σημασία της συνοχής μεταξύ των διαφόρων τομέων δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τον αναγκαίο συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεμονωμένων κρατών μελών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας κατά κύριο λόγο σε τοπικό επίπεδο, και εκφράζει την άποψη ότι η έλλειψη συνοχής αντιβαίνει προς το άρθρο 178 της Συνθήκης ΕΚ·

65.   θεωρεί ότι η πολιτική για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εξασφαλίζει συνοχή μεταξύ των εμπορικών συναλλαγών, της συνεργασίας για την ανάπτυξη και της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής, προκειμένου να αποφεύγονται δυσμενείς, άμεσες ή έμμεσες, συνέπειες στις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών·

66.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν της ημερομηνίας αυτής, P6_TA(2006)0063.
(2) ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν της ημερομηνίας αυτής, P6_TA(2005)0445.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν της ημερομηνίας αυτής, P6_TA(2006)0217.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0141.
(6) ΕΕ C 33 E της 9.2.2006, σ. 311.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0076.
(8) Βλ. επεξήγηση του όρου στην αιτιολογική σκέψη ΣΤ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου