Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/0002(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0265/2006

Predložena besedila :

A6-0265/2006

Razprave :

PV 27/09/2006 - 14
CRE 27/09/2006 - 14

Glasovanja :

PV 28/09/2006 - 7.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0383

Sprejeta besedila
PDF 399kWORD 102k
Četrtek, 28. september 2006 - Strasbourg
Izkoriščanje staležev morske plošče in morskega lista v Severnem morju *
P6_TA(2006)0383A6-0265/2006

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o vzpostavitvi načrta upravljanja za ribištva, ki izkoriščajo staleže morske plošče in morskega lista v Severnem morju (KOM(2005)0714 – C6-0034/2006 – 2006/0002(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0714)(1),

–   ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0034/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A6-0265/2006),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva k sprožitvi spravnega postopka na podlagi Skupne izjave z dne 4. marca 1975, če namerava Svet odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

5.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

6.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 1
Uvodna izjava 6
(6)  Cilj načrta upravljanja je zagotoviti izkoriščanje severnomorske morske plošče in morskega lista, ki ustvarja trajnostne gospodarske, okoljske in socialne pogoje.
(6)  Cilj načrta upravljanja bi morala biti obnovitev staležev severnomorske morske plošče in morskega lista na previdnostno raven.
Sprememba 21
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a) Zato bi bilo treba pri pripravi načrta upravljanja upoštevati tudi dejstvo, da do visoke stopnje ribolovne umrljivosti pri morski plošči v veliki meri prihaja zaradi velikih količin zavržkov pri ribolovu morskega lista z vlečnimi mrežami z gredjo, z velikostjo mreže 80 mm v južnih delih Severnega morja.
Sprememba 3
Uvodna izjava 7
(7)  Uredba (ES) št. 2371/2002 med drugim zahteva, da Skupnost za doseganje cilja Skupne ribiške politike uporabi previdnostni pristop pri sprejemanju ukrepov za zaščito in ohranjanje staleža, za zagotovitev njihovega trajnostnega izkoriščanja in zmanjšanja vpliva ribolova na morski ekosistem. Skupnost namerava postopno izvajati ukrepe za ohranjanje okolja pri upravljanju ribištva in prispevek k učinkovitim ribolovnim dejavnostim v okviru ekonomsko uspešne in konkurenčne ribiške industrije. Ta uredba bi morala imeti za cilj zagotavljanje zadovoljivega življenjskega standarda za tiste, ki so odvisni od ribolova severnomorske morske plošče in morskega lista ob upoštevanju interesov potrošnikov;
(7)  Uredba (ES) št. 2371/2002 med drugim zahteva, da Skupnost za doseganje cilja Skupne ribiške politike uporabi previdnostni pristop pri sprejemanju ukrepov za zaščito in ohranjanje staleža, za zagotovitev njihovega trajnostnega izkoriščanja in zmanjšanja vpliva ribolova na morski ekosistem. Skupnost namerava postopno izvajati ukrepe za ohranjanje okolja pri upravljanju ribištva, kar prispeva k učinkovitim ribolovnim dejavnostim v okviru ekonomsko uspešne in konkurenčne ribiške industrije. Ta uredba bi morala imeti za cilj zagotavljanje zadovoljivega življenjskega standarda za tiste, ki so odvisni od ribolova severnomorske morske plošče in morskega lista ob upoštevanju interesov potrošnikov. Skupnost bi morala osnovati svojo politiko deloma na podlagi politike, ki jo priporoča ustrezni regijski svetovalni odbor (RSO).
Sprememba 4
Uvodna izjava 10 a (novo)
(10a) V letu 2006 Komisija začenja razpravo o strategiji Skupnosti za postopno zmanjšanje ribolovne umrljivosti v vseh glavnih ribištvih s sporočilom o doseganju cilja največjega trajnostnega donosa (MSY) do leta 2015. Komisija bo sporočilo posredovala RSO, da bi pridobila njihovo mnenje
Sprememba 5
Uvodna izjava 10 b (novo)
(10b) Pred vsakim zakonodajnim predlogom Komisije bi se morala pripraviti presoja vplivov, ki temelji na natančnih, objektivnih ter obsežnih bioloških in finančnih informacijah; to presojo vplivov bi bilo treba priložiti k predlogu Komisije pred 1. januarjem 2007.
Sprememba 22
Uvodna izjava 10 c (novo)
(10c) Ta uredba ne določa omejitev pri uporabi vlečnih mrež z gredjo pri ribolovu morske plošče in morskega lista v Severnem morju. Kljub temu obstaja potreba po zmanjšanju potencialnih negativnih vplivov uporabe vlečnih mrež z gredjo na ekosistem in morsko okolje. Zato bi morala Komisija takoj po pričetku veljave uredbe izvesti študijo o vplivu ribolova z vlečno mrežo na ekosistem in morsko okolje v območjih, kjer se ta ribolovna metoda uporablja ter o alternativnih načinih ribolova, ki so vzdržljive v gospodarskem, ekološkem in družbenem smislu. Na podlagi te študije bi nilo treba pripraviti akcijski načrt za postopno izločanje ribolovnih metod in orodja, ki negativno vplivajo na ekosisteme in morsko okolje, ter jih nadomestiti z ribolovnimi metodami in orodjem z manjšim vplivom.
Sprememba 7
Člen 2
1.  Načrt upravljanja zagotavlja trajnostno izkoriščanje staležev morske plošče in morskega lista v Severnem morju.
1.  Načrt upravljanja zagotavlja, da kolikor staleži morske plošče in morskega lista v Severnem morju niso že na previdnostni ravni, da to raven ponovno dosežejo.
2.  Cilj iz odstavka 1 se doseže z ohranjanjem ribolovne umrljivosti morske plošče v Severnem morju na stopnji, ki znaša najmanj 0,3.
2.  Ta cilj se doseže s postopnim zmanjševanjem stopnje ribolovne umrljivosti za te staleže.
3.  Cilj iz odstavka 1 se doseže z ohranjanjem ribolovne umrljivosti morskega lista na stopnji, ki znaša najmanj 0,2.
Sprememba 8
Člen 3, odstavek 1
1.  Vsako leto Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči o celotnem dovoljenem ulovu za naslednje leto za staleže morske plošče in morskega lista v Severnem morju.
1.  Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči o celotnem dovoljenem ulovu za obdobje 3 let za staleže morske plošče in morskega lista v Severnem morju.
Sprememba 9
Člen 3 a (novo)
Člen 3a
Zakonodajni ukrepi in triletni sklepi o celotnem dovoljenem ribolovu
1.  Ko po oceni Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) biomasa drstitvenega staleža ponovno doseže previdnostno ali višjo raven, Svet na predlog Komisije in s kvalificirano večino sprejme sklep:
(a) o dolgoročni ciljni ravni ribolovne umrljivosti;
in
(b) o odstotku zmanjšanja ribolovne umrljivosti, ki velja, dokler ni dosežena raven ribolovne umrljivosti iz točke (a).
2.  Svet na podlagi ciljnih številk in naknadne znanstvene ocene določi celotni dovoljeni ulov morske plošče in morskega lista tri leta naenkrat.
Sprememba 24
Člen 4
1.  Svet sprejme celotni dovoljeni ulov za morsko ploščo na tisti stopnji ulova, ki je v skladu z znanstveno oceno Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF) višji od:
1.  Če je biomasa drstitvenega staleža morske plošče po oceni Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF), na podlagi najnovejšega poročila Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES), nižja od previdnostne ravni 230.000 ton, Svet določi celotni dovoljeni ulov za obdobje 3 let. Ta se določi tako, da je glede na ocene STECF razumna verjetnost, da bodo staleži v treh letih ponovno dosegli previdnostno raven.
(a) tistega celotnega dovoljenega ulova, katerega uporaba bi v letu uporabe privedla do 10 % znižanja ribolovne umrljivosti v primerjavi z ribolovno umrljivostjo, ocenjeno za predhodno leto.
(b) tistega celotnega dovoljenega ulova, katerega uporaba bi v letu uporabe privedla do ribolovne umrljivosti 0,3 v starosti 2 do 4 let.
2.   Če bi uporaba odstavka 1 privedla do celotnega dovoljenega ulova, ki presega celotni dovoljeni ulov predhodnega leta za več kakor 15 %, Svet sprejme celotni dovoljeni ulov, ki je za 15 % večji od celotnega dovoljenega ulova navedenega leta.
2.  Če to vodi do več kot 15 % zmanjšanja večletnega celotnega dovoljenega ulova, Svet uvede zmanjšanje po stopnjah, da razlike med leti ne presegajo 15 %.
3.  Če bi uporaba odstavka 1 privedla do celotnega dovoljenega ulova, ki je za več kakor 15 % manjši od celotnega dovoljenega ulova predhodnega leta, Svet sprejme celotni dovoljeni ulov, ki je za 15 % manjši kot celotni dovoljeni ulov navedenega leta.
3.  Če to pripelje do več kakor 15 % povečanja, se določi povečanje za največ 15 %.
Sprememba 11
Člen 5
1.  Svet sprejme celotni dovoljeni ulov za morski list na tisti stopnji ulova, ki je v skladu z znanstveno oceno STECF višji od:
1.  Če je biomasa drstitvenega staleža morskega lista po oceni STECF na podlagi najnovejšega poročila ICES, nižja od previdnostne ravni 35 000 ton, Svet sprejme celotni dovoljeni ulov za obdobje treh let. Ta se določi tako, da glede na ocene STECF obstaja upravičena verjetnost, da bodo staleži v treh letih ponovno dosegli previdnostno raven.
(a) tistega celotnega dovoljenega ulova, katerega uporaba bi privedla do iste sorazmerne spremembe v stopnji ribolovne umrljivosti morskega lista, kot je ustvarjen z uporabo člena 4(1) v zvezi z morsko ploščo;
(b) tistega celotnega dovoljenega ulova, katerega uporaba bi v letu uporabe privedla do ribolovne umrljivosti stopnje 0,2;
(c) tistega celotnega dovoljenega ulova, katerega uporaba bi v letu uporabe privedla do 10 % znižanja ribolovne umrljivosti v primerjavi z ribolovno umrljivostjo, ocenjeno za predhodno leto.
2.   Če bi uporaba odstavka 1 privedla do celotnega dovoljenega ulova, ki presega celotni dovoljeni ulov predhodnega leta za več kakor 15 %, Svet sprejme celotni dovoljeni ulov, ki je za 15 % večji od celotnega dovoljenega ulova navedenega leta.
2.  Če to vodi do več kot 15 % zmanjšanja večletnega celotnega dovoljenega ulova, Svet uvede zmanjšanje po stopnjah, da razlike med leti ne presegajo 15 %.
3.  Če bi uporaba odstavka 1 privedla do celotnega dovoljenega ulova, ki je za več kakor 15 % manjši od celotnega dovoljenega ulova predhodnega leta, Svet sprejme celotni dovoljeni ulov, ki je za 15 % manjši kot celotni dovoljeni ulov navedenega leta.
3.  Če to pripelje do več kot 15 % povečanja, se določi povečanje za največ 15 %.
Sprememba 12
Člen 6, odstavek 2
2.  Vsako leto Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči o največjem številu dni na morju za ribolovna plovila Skupnosti, ki razvijejo vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnih očes, ki je enaka ali večja od 80 mm, in za katere velja sistem omejitve ribolovnega napora iz odstavka 1.
2.  Za vsako leto v triletnem obdobju Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči o največjem številu dni na morju (računajo se kilovati - dnevi) za ribolovna plovila Skupnosti, ki lovijo morsko ploščo ali morskega lista ali ju ulovijo kot prilov, in za katere velja sistem omejitve ribolovnega napora iz odstavka 1.
Sprememba 13
Člen 6, odstavek 3
3.  Letna prilagoditev največjega števila dni iz odstavka 2 tega člena je v enakem razmerju kakor letna prilagoditev ribolovne umrljivosti, določene v skladu s členom 5(1).
3.  Največje število dni iz odstavka 2 je povezano z zmanjšanjem ribolovne umrljivosti, določene v večletnem celotnem dovoljenem ulovu, o katerem odloča Svet.
Sprememba 14
člen 6, odstavek 4 a (novo)
4a. Pri sprejetju načrta upravljanja za ribištva, ki izkoriščajo staleže morske plošče in morskega lista v Severnem morju, Svet odloči, da za ribolovna plovila Skupnosti za pridneni ribolov bokoplut ne veljajo več pravila o dnevih na morju, določena v načrtu za obnovo staleža trske.
Sprememba 15
Člen 8, odstavek 1
1.  Z odstopanjem od člena 5(2) Uredbe (EGS) št. 2807/83 je dovoljena meja odstopanja v ocenjeni količini v kilogramih žive teže, obdržanih na krovu ribolovnih plovil Skupnosti v Severnem morju, 8 % od vrednosti v ladijskem dnevniku. V primeru, da zakonodaja Skupnosti ne določa nobenih pretvorbenih faktorjev, se uporabljajo pretvorbeni faktorji, ki jih sprejme država članica zastave, pod katero pluje plovilo.
1.  Z odstopanjem od člena 5(2) Uredbe (EGS) št. 2807/83 je dovoljena meja odstopanja v ocenjeni količini v kilogramih žive teže, obdržanih na krovu ribolovnih plovil Skupnosti v Severnem morju, 10% od vrednosti v ladijskem dnevniku. V primeru, da zakonodaja Skupnosti ne določa nobenih pretvorbenih faktorjev, se uporabljajo pretvorbeni faktorji, ki jih sprejme država članica zastave, pod katero pluje plovilo.
Sprememba 16 in 17
Člen 9
Pristojni organi države članice glede raztovarjanj katerega koli ribolovnega plovila Skupnosti, ki je navzoče v Severnem morju, zagotovijo da:
Pristojni organi države članice zagotovijo, da se pred prvo prodajo v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti stehtajo vse količine morske plošče, težje od 200 kg, in vse količine morskega lista, težje od 100 kg, ulovljene v Severnem morju.
(a) se vse količine morskega lista in morske plošče, ki jih raztovori katero koli ribolovno plovilo Skupnosti, ki ima na krovu katero koli količino morskega lista, ki presega 300 kg ali morske plošče, ki presega več kot 500 kg, stehtajo;
(b) se tehtanje morske plošče in morskega lista izvede v navzočnosti nadzornikov in pred transportom iz točke raztovarjanja ter pred prvo prodajo;
(c) se tehtanje izvede s tehtnico, ki jo je ustrezni nacionalni organ države članice potrdil za natančno v okviru razumne meje odstopanja.
Tehtanje se izvede s tehtnico, ki jo je ustrezni nacionalni organ države članice potrdil za natančno v okviru razumne meje odstopanja v skladu z zakonodajo Skupnosti.
Sprememba 18
Člen 11, odstavek 2
2.  Zabojniki z morsko ploščo ali morskim listom se natovorijo ločeno od drugih zabojnikov.
2.  Morska plošča in morski list se natovorita v ločene zaboje za ribe.
Sprememba 23
Člen 13 a (novo)
Člen 13a
Akcijski načrt za razvoj in uporabo ribolovnih metod in orodja z majhnim vplivom
Takoj po začetku veljavnosti te uredbe Komisija izvede temeljito študijo o vplivu ribolova z vlečno mrežo na ekosistem in morsko okolje v območjih, kjer se ta ribolovna metoda uporablja, in o alternativnih načinih ribolova z vlečno mrežo, ki so vzdržljive v gospodarskem, ekološkem in socialnem smislu.
Na podlagi zaključka te študije Komisija pripravi akcijski načrt za spodbujanje raziskav ribolovnih metod in orodja z majhnim vplivom - vključno z raziskavami velikosti in obliki mrež, ki lahko zagotovijo trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov - in razvoj takšnih raziskav. Obenem ta akcijski načrt postavi smernice za postopno izločanje ribolovnih metod in orodja, ki negativno vplivajo na ekosistem in morsko okolje ter nadomestitev z metodami in orodja z manjšim vplivom. Pobude v okviru tega akcijskega načrta se financirajo iz Evropskega sklada za ribištvo skladno s cilji tega sklada.
Sprememba 20
Člen 15
V primeru, da STECF meni, da ena ali obe velikosti drstitvenega staleža morske plošče ali morskega lista trpita zaradi zmanjšane zmogljivosti reprodukcije, Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči o celotnem dovoljenem ulovu za morsko ploščo, ki je nižji od navedenega v členu 4, o celotnem dovoljenem ulovu za morski list, ki je nižji od navedenega v členu 5 in o številu dni na morju, ki je nižje od navedenih v členu 6.
V primeru, da STECF meni, da ena ali obe velikosti drstitvenega staleža morske plošče ali morskega lista trpita zaradi zmanjšane zmogljivosti reprodukcije, lahko Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči o celotnem dovoljenem ulovu za morsko ploščo, ki je nižji od navedenega v členu 4, o celotnem dovoljenem ulovu za morski list, ki je nižji od navedenega v členu 5 in o številu dni na morju, ki je nižje od navedenih v členu 6.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov