Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2005/0279(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0253/2006

Testi mressqa :

A6-0253/2006

Dibattiti :

PV 27/09/2006 - 16
CRE 27/09/2006 - 16

Votazzjonijiet :

PV 28/09/2006 - 7.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2006)0384

Testi adottati
PDF 337kWORD 80k
Il-Ħamis, 28 ta' Settembru 2006 - Strasburgu
Il-produzzjoni u l-ittikkettar ta' prodotti organiċi *
P6_TA(2006)0384A6-0253/2006

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2092/91 dwar il-produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għalihom fil-prodotti agrikoli u fl-oġġetti ta' l-ikel (COM(2005)0671 – C6-0033/2006 – 2005/0279(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2005)0671)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 37 tat-Trattat KE, skond liema artikolu l-Parlament ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0033/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Procedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali (A6-0253/2006),

1.  Japprova l-proposta mill-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tbiddel il-proposta f'dan is-sens, skond l-Artikolu 250 (2) tat-Trattat KE;

3.  Jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob għall-ftuħ tal-proċedura ta' konċiljazzjoni skond id-Dikjarazzjoni Konġunta ta' l-4 ta' Marzu 1975 jekk il-Kunsill ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

5.  Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta mill-Kummissjoni b'mod sostanzjali;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni   Emendi tal-Parlament
Emenda 26
ARTIKOLU 1 PUNT -1 (ġdid)
Artikolu 5 paragrafu 3 c (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
-1.  Artikolu 5 paragrafu 3 c jiġi sostitwit permezz ta' dan li ġej:
"c) il-prodott jikkonsisti, f'dawk li huma ingredjenti ta' oriġini mhux agrikola, esklussivament f'sustanzi elenkati fl-Anness VI Parti A; F'din il-lista ma jistgħux jiġu inklużi salmuri tan-nitritu (nitrat tal-potassju u nitritu tal-potassju);"
Emenda 1
ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 11, paragrafu 1 (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
1.  A product imported from a third country may be placed on the Community market labelled as organic where it complies with the production rules laid down in this Regulation.
1.  Prodott importat minn pajjiż terz jista' jitqiegħed fis-suq Kommunitarju ittikkettat bħala organiku meta dan jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:
- ikun konformi mar-regoli tal-produzzjoni stipulati f'dan ir-Regolament, il-pajjiż ta' l-oriġini jkun identifikabbli b'mod ċar għall-importaturi u għall-konsumaturi u l-konformità mal-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq tista' tkun ikkontrollata u vverifikata; u
- aġenti ekonomiċi f'pajjiżi terzi li jkunu involuti f'kwalunkwe stadju fil-produzzjoni, fl-ipproċessar u fid-distribuzzjoni tal-prodott inkwistjoni jkunu taw notifika ta' l-attivitajiet tagħhom lil awtorità kompetenti jew lil korp ta' spezzjoni skond l-Artikolu 9, sakemm l-awtorità jew korp involut jagħmel kontrolli fil- pajjiż terz tal-produzzjoni, jew għal korp tal-kontroll li hu rikonoxxut skond il-paragrafu 5 ta' l-Artikolu 9.
Il-prodott għandu jkun kopert minn ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet jew korpi ta' spezzjonar kompetenti skond l-Artikolu 9. Iċ-ċertifikat għandu jikkonferma li l-prodott jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati f'dan il-paragrafu.
Emenda 3
ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 11, paragrafu 3, punt (a) (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
(a) the product has been produced in accordance with production standards equivalent to those applied to organic production in the Community, or in accordance with the internationally recognised standards set out in the Codex Alimentarius guidelines;
(a) il-prodott ġie prodott skond l-istandards tal-produzzjoni ekwivalenti għal dawk applikati għall-produzzjoni organika fil-Komunità;
Emenda 4
ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 11, paragrafu 3, punt (b) (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
(b) the producer has been subject to control arrangements which are equivalent to those of the Community control system, or which comply with the Codex Alimentarius guidelines;
(b) il-produttur kien suġġett għal arranġamenti ta' kontroll li huma ekwivalenti għal dawk tas-sistema ta' kontroll tal-Komunità;
Emenda 5
ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 11, paragrafu 3, punt (d) (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
(d) the product is covered by a certificate issued by the competent authorities or control bodies of a third country recognised in accordance with paragraph 4, or by a control body recognised in accordance with paragraph 5, which confirms that the product satisfies the conditions set out in this paragraph.
(d) il-prodott huwa kopert minn ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet jew korpi ta' kontroll ta' pajjiż terz rikonoxxut skond il-paragrafu 4, jew minn korp ta' kontroll rikonoxxut skond il-paragrafu 5, li jikkonferma li l-prodott jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati f'dan il-paragrafu.
B'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 14(2), il-Kummissjoni għandha tispeċifika l-karatteristiċi taċ-ċertifikat ta' kontroll u għandha tistabbilixxi r-regoli li jirregolaw l-użu tiegħu qabel ma tidħol fis-seħħ l-iskema ġdida għall-importazzjoni. Iċ-ċertifikat għandu jinħareġ biss fir-rigward tal-kunsinna partikolari li jakkompanja u li għaliha jirreferi.
Emenda 6
ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 11, paragrafu 3, punt (d a) (ġdid) (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
(da) il-korp ta' kontroll ta' pajjiż terz ta' pajjiż rikonoxxut skond il-paragrafu 4 jew li huwa rikonoxxut bi qbil mal-paragrafu 5, jissodisfaw l-istandard Ewropew EN 45011 dwar il-kriterji ġenerali relatati ma' korpi ta' ċertifikazzjoni tal-prodotti jew il-Gwida ta' l-ISO 65 u li jkun akkreditat qabel l-1 ta' Jannar 2009 b'konformità ma' dak l-istandard minn kwalunkwe korp ta' akkreditazzjoni li hu firmatarju fil-Ftehima Multilaterali ta' Rikonoxximent.
Emenda 7
ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 11, paragrafu 4, subparagrafu 1 (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
The Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 14(2), recognise the third countries whose production standards and control arrangements are equivalent to those applied in the Community, or are in accordance with the internationally recognised standards set out in the Codex Alimentarius guidelines, and publish a list of these countries.
Il-Kummissjoni għandha, skond il-procedura msemmija fl-Artikolu 14(2), tirrikonoxxi l-pajjiżi terzi li l-istandards tal-produzzjoni u l-arranġamenti ta' kontroll tagħhom huma ekwivalenti għal dawk applikati fil-Komunità u tippubblika lista ta' dawn il-pajjiżi. Il-lista ppubblikata ser tiġi rriveduta regolarment u d-dejta vverifikata permezz ta' spezzjonijiet regolari fuq il-post tal-faċilitajiet tal-produzzjoni, ta' l-istandards u tad-dokumenti relatati.
Emenda 8
ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 11, paragrafu 4, subparagrafu 2 a (ġdid) (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
Il-Kummissjoni għandha, sa l-1 ta' Jannar 2009, tippreżenta proposta għall-miżuri ta' assistenza tekniċi ta' l-UE għall-introduzzjoni ta' kundizzjonijiet statutarji ġenerali u sistemi ta' spezzjoni għall-biedja organika f'pajjiżi terzi.
Emenda 9
ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 11, paragrafu 4, subparagrafu 2 b (ġdid) (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
Il-Kummissjoni għandha tgħarraf pajjiżi terzi dwar ir-regolamenti tagħha fir-rigward tal-produzzjoni organika u dwar ir-rekwiżiti tal-proċeduri ta' kontroll li huma fis-seħħ.
Emenda 10
ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 11, paragrafu 4, subparagrafu 2 c (ġdid) (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
Ir-rikonoxximent tal-Kummissjoni ta' pajjiżi terzi, skond l-ewwel subparagrafu għandu jkun reċiproku: il-pajjiż terz ikkonċernat għandu wkoll jagħti aċċess għas-suq tiegħu lill-prodotti organiċi ta' l-UE.
Emenda 11
ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 11, paragrafu 5, subparagrafu 1 (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
For products imported from a third country which is not recognised under paragraph 4, and where the operator has not submitted his activities to an inspection authority or inspection body as referred to in Article 9, the Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 14(2), recognise the control bodies competent to carry out controls and issue certificates in that third country for the purpose of paragraphs 2 or 3 of this Article, and publish a list of these control bodies.
Għal prodotti importati minn pajjiż terz li mhux rikonoxxut skond il-paragrafu 4, u fejn l-operatur ma ppreżentax l-attivitajiet tiegħu lill-awtorità jew korp ta' spezzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 9, il-Kummissjoni għandha, bi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 14(2), tirrikonoxxi l-korpi ta' kontroll kompetenti sabiex iwettqu kontrolli u joħorġu ċertifikati f'dak il-pajjiż terz għall-iskop tal-paragrafi 2 jew 3 ta' dan l-Artikolu, u jħejji u jippubblika lista ta' dawn il-korpi ta' kontroll.
Emenda 12
ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 11, paragrafu 5, subparagrafu 3 (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
When examining requests for recognition, the Commission shall invite the control body to supply all the necessary information. The Commission may entrust experts with the task of examining on-the-spot the rules of production and the control activities carried out in the third country by the control body concerned.
Meta teżamina t-talbiet għal rikonoxximent, il-Kummissjoni għandha tistieden il-korp ta' kontroll sabiex jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Il-Kummissjoni tista' tqabbad esperti biex fuq il-post jeżaminaw ir-regoli ta' produzzjoni u l-attivitajiet ta' kontroll imwettqa fil-pajjiż terz mill-korp ta' kontroll ikkonċernat. Il-Kummissjoni għandha tinvestiga kull indikazzjoni ta' irregolarità min-naħa ta' korp ta' kontroll rikonoxxut skond din il-proċedura. F'każ li korp ta' kontroll m'għadux jissodisfa l-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent skond dan ir-Regolament, dan jinqata' minn fuq il-lista.
Emenda 13
ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 11, paragrafu 5, subparagrafu 3 a (ġdid) (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
Sa l-1 ta' Jannar 2009, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar is-sorsi speċifiċi ta' riskju għall-prodotti importati minn pajjiżi terzi li jeħtieġu attenzjoni u spezzjonijiet partikolari sabiex ma jithallewx isiru irregolaritajiet. Il-Kummissjoni għandha wkoll tissottometti proposta għat-taħriġ u/jew għall-promozzjoni ta' min jiċċertifika u ta' spetturi lokali f'pajjiżi terzi.
Emenda 14
ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 11, paragrafu 5, subparagrafu 3 b (ġdid) (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
Il-lista ta' l-operaturi ta' pajjiżi terzi li qed jipproduċu prodotti organiċi għall-esportazzjoni lejn l-UE għandha tiġi riveduta kull sena sabiex ikun ikkonfermat li dawn għadhom jikkonformaw mal-kundizzjonijiet li jikkontrollaw il-produzzjoni tal-prodotti organiċi.
Emenda 15
ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 11, paragrafu 5, subparagrafu 3 c (ġdid) (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
B'effett mill-1 ta' Jannar 2009, il-korpi kollha risponsabbli biex jikkontrollaw l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi għandhom jiġu rikonoxxuti bi qbil mal-proċedura msemmijja fl-ewwel subparagrafu u għandhom jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet stipulati fl-istandard EN 45011 jew fil-Gwida ISO 65.
Emenda 16
ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 11, paragrafu 5, subparagrafu 3 d (ġdid) (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali ser ikunu involuti fil-proċedura għar-rikonoxximent ta' korpi ta' kontroll minn pajjiżi terzi u jistgħu jwettqu spezzjonijiet għal għarrieda fuq il-post tat-tali korpi ta' kontroll, bi ħsieb li tiġi assigurata konformità sħiħa ma' dan ir-Regolament.
Emenda 17
ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 11, paragrafu 6, subparagrafu 1 (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
For a period ending six months after the publication of the first list of control bodies recognised pursuant to paragraph 5, the competent authority of a Member State may authorise importers in that Member State to place on the market products imported from third countries which are not included in the list referred to in paragraph 4, provided that the importer provides sufficient evidence showing that the conditions referred to in points (a) and (b) of paragraph 3 are satisfied. If those conditions are no longer satisfied, the authorisation shall be immediately withdrawn.
Għal perjodu li jagħlaq sitt xhur wara l-pubblikazzjoni ta' l-ewwel lista ta' korpi ta' kontroll rikonoxxuti skond il-paragrafu 5, l-awtorità jew korp ta' kontroll ta' Stat Membru jista' jawtorizza lill-importaturi f'dak l-Istat Membru sabiex iqiegħdu fuq is-suq prodotti importati minn pajjiżi terzi li m'humiex inklużi fil-lista msemmija fil-paragrafu 4, sakemm l-importatur jipprovdi biżżejjed evidenza li turi li l-kundizzjonijiet msemmija fil-punti (a) u (b) tal-pararafu 3 huma sodisfatti. Jekk dawn il-kundizzjonijiet m'għadhomx ikunu sodisfatti, l-awtorizzazzjoni tiġi rtirata minnufih.
Emenda 18
ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 11, paragrafu 6, subparagrafu 2 (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
The imported product shall be covered by a certificate issued by the competent authority of the authorising Member State or by a control body recognised in accordance with paragraph 5, which confirms that the product satisfies the conditions set out in this paragraph.
Il-prodott importat għandu jkun kopert minn ċertifikat maħruġ minn awtorità jew korp ta' kontroll ta' l-Istat Membru li qed jawtorizza jew minn korp ta' kontroll rikonoxxut bi qbil mal-paragrafu 5, li jikkonferma li l-prodott jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati f'dan il-paragrafu.
Emenda 19
ARTIKOLU 1, PUNT 2
Artikolu 11, paragrafu 6, subparagrafu 3 (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
Each Member State shall inform the other Member States and the Commission of each authorisation granted pursuant to this paragraph, including information on the production standards and control arrangements concerned.
Kull Stat Membru għandu jgħarraf lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni ta' kull awtorizzazzjoni mogħtija skond dan il-paragrafu, li jinkludi informazzjoni dwar l-istandards ta' produzzjoni, ammont ta' importazzjoni u l-arranġamenti ta' kontroll ikkonċernati. L-Istati Membri għandhom joperaw database pubbliku tal-Komunità dwar l-importazzjonijiet lejn l-UE, ikkoordinat mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurta' ta' l-Ikel.
Emenda 20
ARTIKOLU 1, PUNT 3 A (ġdid)
Anness I, Parti A, Paragrafu 2.2, (Regolament (KEE) Nru 2092/91)
(3a) L-Anness I Parti A paragrafu 2.2 inbidel b'dan li ġej:
"2.2. Fertilizzanti organiċi jew minerali oħra, li ssemmew fl-Anness II, jistgħu, b'mod eċċezzjonali, jiġu applikati, bħala kumpliment, sa kwantità ta' 30 kgN/ha, sal-punt li:
‐ nutrizzjoni adegwata ta' l-uċuħ tar-raba' adattati lokalment taħt sistema ta' rotazzjoni jew il-kondizzjonament tal-ħamrija m'humiex possibbli permezz tal-metodi stipulati skond (a), (b) u (c) tas-subparagrafu preċedenti,
‐ il-prodotti fl-Anness II relatati mad-demel u/jew ħmieġ ta' l-annimali jista' jintuża biss safejn, f'kumbinazzjoni mad-demel tal-bhejjem imsemmi fil-punt 2.1(b), ir-restrizzjonijiet kif imsemmija f'Parti B, punt 7.1 ta' dan l-Anness jintlaħqu.

(1) Għada mhix ippublikata fil-ĠU.

Avviż legali - Politika tal-privatezza