Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2005/0279(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0253/2006

Predložena besedila :

A6-0253/2006

Razprave :

PV 27/09/2006 - 16
CRE 27/09/2006 - 16

Glasovanja :

PV 28/09/2006 - 7.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0384

Sprejeta besedila
PDF 384kWORD 86k
Četrtek, 28. september 2006 - Strasbourg
Ekološka pridelava kmetijskih proizvodov in označevanje tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil *
P6_TA(2006)0384A6-0253/2006

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (KOM(2005)0671 – C6-0033/2006 – 2005/0279(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0671)(1),

–   ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0033/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0253/2006),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva k sprožitvi spravnega postopka na podlagi skupne izjave z dne 4. marca 1975, če namerava Svet odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

5.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

6.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 26
ČLEN 1, TOČKA -1 (novo)
Člen 5, odstavek 3, točka c (Uredba (EGS) št. 2092/91)
-1.  Člen 5(3)(c) nadomesti z naslednjim:
"c) proizvod vsebuje samo snovi, uvrščene na seznam v oddelku A Priloge VI kot sestavine nekmetijskega izvora; nitritnih soli za razsol (kalijev nitrat in nitrit) ni dovoljeno uvrstiti na ta seznam;"
Sprememba 1
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 11, odstavek 1 (Uredba (EGS) št. 2092/91)
1.  Uvožen proizvod iz tretje države se lahko da na trg Skupnosti z oznako ekološki, če je skladen s pravili pridelave, predpisanimi s to uredbo.
1.  Uvožen proizvod iz tretje države se lahko da na trg Skupnosti z oznako ekološki, če izpolnjuje naslednje pogoje:
- če je skladen s pravili predelave, predpisanimi s to uredbo, država porekla je jasno razpoznavna za uvoznike in potrošnike ter je mogoče preveriti in potrditi skladnost z zgoraj navedenimi pogoji; in
- gospodarski subjekti v tretjih državah, vključeni v katero koli stopnjo proizvodnje, predelave in distribucije zadevnega proizvoda , morajo o svojih dejavnostih obvestiti pristojni organ ali organ pregleda v skladu s členom 9, če zadevni organ izvaja nadzor v tretjih državah proizvodnje, ali nadzorni organ, priznan v skladu z odstavkom 5 člena 9.
Proizvod ima potrdilo, ki ga izdajo pristojni nadzorni organi ali organi pregleda v skladu s členom 9. Potrdilo potrjuje, da proizvod izpolnjuje pogoje iz tega odstavka.
Sprememba 3
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 11, odstavek 3, točka (a) (Uredba (EGS) št. 2092/91)
(a) izdelek je bil proizveden skladno s standardi pridelave, enakovrednimi tistim, ki veljajo za ekološko pridelavo v Skupnosti, ali v skladu z mednarodno priznanimi standardi, ki jih predpisujejo smernice Codex Alimentarius;
(a) izdelek je bil proizveden skladno s standardi pridelave, enakovrednimi tistim, ki veljajo za ekološko pridelavo v Skupnosti;
Sprememba 4
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 11, odstavek 3, točka (b) (Uredba (EGS) št. 2092/91)
(b) za pridelovalca veljajo določbe o nadzoru, ki so enakovredne določbam nadzornega sistema v Skupnosti ali so skladne s smernicami Codex Alimentarius;
(b) za pridelovalca veljajo določbe o nadzoru, ki so enakovredne določbam nadzornega sistema v Skupnosti;
Sprememba 5
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 11, odstavek 3, točka (d) (Uredba (EGS) št. 2092/91)
(d) proizvod ima potrdilo, ki so ga izdali pristojni ali nadzorni organi tretje države, priznani v skladu z odstavkom 4, ali ga je izdal nadzorni organ, priznan v skladu z odstavkom 5, ki potrjuje, da izdelek izpolnjuje pogoje, predpisane v tem odstavku.
(d) proizvod ima potrdilo, ki so ga izdali nadzorni organi ali telesa tretje države, priznani v skladu z odstavkom 4, ali ga je izdal nadzorni organ, priznan v skladu z odstavkom 5, ki potrjuje, da izdelek izpolnjuje pogoje, predpisane v tem odstavku.
Komisija v skladu s postopkom iz člena 14(2) navede značilnosti potrdila o nadzoru in določi pravila za njegovo uporabo, preden začne veljati nova uvozna shema. Potrdilo se izda izključno za posamezno pošiljko, ki ji je priloženo in na katero se nanaša.
Sprememba 6
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 11, odstavek 3, točka (d a) (novo) (Uredba (EGS) št. 2092/91)
(da) nadzorna telesa tretjih držav, priznana v skladu z odstavkom 4 ali priznana v skladu z odstavkom 5, ustrezajo evropskemu standardu EN 45011 o splošnih merilih za certifikacijske organe za proizvode ali Vodilu ISO 65 in jih je do 1. januarja 2009 v skladu s tem standardom pooblastil kateri koli organ za pooblaščanje, ki je podpisnik večstranskega sporazuma o priznavanju.
Sprememba 7
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 11, odstavek 4, pododstavek 1 (Uredba (EGS) št. 2092/91)
Komisija v skladu s postopkom iz člena 14(2) priznava tretje države, katerih standardi pridelave in sistem nadzora so enakovredni tistim, ki veljajo v Skupnosti, ali so skladni z mednarodno priznanimi standardi, določenimi v smernicah Codex Alimentarius, in sestavi seznam teh držav.
Komisija v skladu s postopkom iz člena 14(2) priznava tretje države, katerih standardi pridelave in sistem nadzora so enakovredni tistim, ki veljajo v Skupnosti, in sestavi seznam teh držav. Objavljeni seznam je treba redno pregledovati in podatke preverjati z rednim nadzorom pridelovalnih struktur, standardov in njihovih dokumentov na mestu samem.
Sprememba 8
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 11, odstavek 4, pododstavek 2 a (novo) (Uredba (EGS) št. 2092/91)
Komisija do 1. januarja 2009 predloži predlog za ukrepe tehnične pomoči EU pri uvajanju zakonskih splošnih pogojev in sistemov nadzora za ekološko kmetovanje v tretjih državah.
Sprememba 9
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 11, odstavek 4, pododstavek 2 b (novo) (Uredba (EGS) št. 2092/91)
Komisija obvesti tretje države o svojih predpisih za ekološko pridelavo in o zahtevah na podlagi veljavnih nadzornih postopkov.
Sprememba 10
ARTICLE 1, TOČKA 2
Člen 11, odstavek 4, pododstavek 2 c (novo) (Uredba (EGS) št. 2092/91)
Priznanje Komisije za tretje držav na podlagi prvega pododstavka mora biti vzajemno: zadevna tretja država mora tudi ekološkim proizvodom EU dovoliti dostop do svojega trga.
Sprememba 11
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 11, odstavek 5, pododstavek 1 (Uredba (EGS) št. 2092/91)
Za proizvode, uvožene iz tretje države, ki ni priznana v odstavku 4, in če izvajalec ni predložil svoje dejavnosti nadzornemu organu ali organu pregleda, kot je navedeno v členu 9, Komisija v skladu s postopkom, omenjenim v členu 14(2) prizna nadzorne organe, pristojne za izvajanje nadzora in izdajanje potrdil v zadevni tretji državi za namene iz odstavkov 2 in 3 tega člena ter objavi seznam teh nadzornih organov.
Za proizvode, uvožene iz tretje države, ki ni priznana v odstavku 4, in če izvajalec ni predložil svoje dejavnosti kontrolnemu organu iz člena 9, Komisija v skladu s postopkom iz člena 14(2) prizna nadzorna telesa, pristojna za izvajanje nadzora in izdajanje potrdil v zadevni tretji državi za namene iz odstavkov 2 in 3 tega člena ter pripravi in objavi seznam teh nadzornih teles.
Sprememba 12
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 11, odstavek 5, pododstavek 3 (Uredba (EGS) št. 2092/91)
Pri pregledovanju zahtev za priznanje Komisija povabi nadzorni organ, da predloži vse potrebne informacije. Komisija lahko zaupa strokovnjakom nadzorne dejavnosti in nalogo pregledovanja pravil pridelave na kraju samem, ki jih zadevni nadzorni organ izvaja v tretji državi.
Pri pregledovanju zahtev za priznanje Komisija povabi nadzorno telo, da predloži vse potrebne informacije. Komisija lahko zaupa strokovnjakom nadzorne dejavnosti in nalogo pregledovanja pravil pridelave na kraju samem, ki jih zadevno nadzorno telo izvaja v tretji državi. Komisija razišče morebitne nepravilnosti pri nadzornem telesu, priznanem po tem postopku. Če nadzorno telo ne izpolnjuje več pogojev za priznanje po tej uredbi, se ga črta s seznama.
Sprememba 13
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 11, odstavek 5, pododstavek 3 a (novo) (Uredba (EGS) št. 2092/91)
Komisija do 1. januarja 2009 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o specifičnih virih tveganja pri uvozu iz tretjih držav, kjer sta potrebna posebna previdnost in nadzor, da bi preprečili nepravilnosti. Poleg tega Komisija predloži predlog za usposabljanje in/ali spodbujanje lokalnih izdajateljev potrdil in inšpektorjev v tretjih državah.
Sprememba 14
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 11, odstavek 5, pododstavek 3 b (novo) (Uredba (EGS) št. 2092/91)
Seznam izvajalcev iz tretjih držav, ki pridelujejo ekološke proizvode za izvoz v EU, se pregleduje vsako leto, da se zagotovi, da izvajalci še naprej izpolnjujejo pogoje za pridelavo ekoloških proizvodov.
Sprememba 15
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 11, odstavek 5, pododstavek 3 c (novo) (Uredba (EGS) št. 2092/91)
Od 1. januarja 2009 naprej se vsi organi, odgovorni za preverjanje uvoza iz tretjih držav, priznajo v skladu s postopkom iz prvega pododstavka in izpolnjujejo specifikacije v standardu EN 45011 ali Vodilu ISO 65.
Sprememba 16
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 11, odstavek 5, pododstavek 3 d (novo) (Uredba (EGS) št. 2092/91)
Pristojni nacionalni organi so vključeni v postopek priznavanja nadzornih teles tretjih držav in lahko izvajajo naključno preverjanje takih nadzornih teles na mestu samem, da bi zagotovili popolno skladnost s to uredbo.
Sprememba 17
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 11, odstavek 6, pododstavek 1 (Uredba (EGS) št. 2092/91)
Za obdobje, ki se konča šest mesecev po objavi prvega seznama nadzornih organov, priznanih v skladu s členom 5, lahko pristojni organ države članice pooblasti uvoznike v zadevni državi članici, da dajo na trg proizvode, uvožene iz tretjih držav, ki niso vključene na seznam iz odstavka 4, pod pogojem, da uvoznik priskrbi zadostne dokaze, iz katerih je razvidno, da so izpolnjeni pogoji iz točk a) in b) odstavka 3. Če ti pogoji več niso izpolnjeni, se dovoljenje takoj odvzame.
Za obdobje, ki se konča šest mesecev po objavi prvega seznama nadzornih teles, priznanih v skladu s členom 5, lahko nadzorni organ ali telo države članice pooblasti uvoznike v zadevni državi članici, da dajo na trg proizvode, uvožene iz tretjih držav, ki niso vključene na seznam iz odstavka 4, pod pogojem, da uvoznik priskrbi zadostne dokaze, iz katerih je razvidno, da so izpolnjeni pogoji iz točk a) in b) odstavka 3. Če ti pogoji več niso izpolnjeni, se dovoljenje takoj odvzame.
Sprememba 18
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 11, odstavek 6, pododstavek 2 (Uredba (EGS) št. 2092/91)
Uvoženi proizvod ima potrdilo, ki ga izda pristojni organ države članice, ki je izdala potrdilo, ali ga pa izda nadzorni organ, priznan v skladu z odstavkom 5, ki potrjuje, da proizvod ustreza pogojem iz tega odstavka.
Uvoženi proizvod ima potrdilo, ki ga izda nadzorni organ ali telo države članice, ki je izdala potrdilo, ali ga pa izda nadzorno telo, priznano v skladu z odstavkom 5, ki potrjuje, da proizvod ustreza pogojem iz tega odstavka.
Sprememba 19
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 11, odstavek 6, pododstavek 3 (Uredba (EGS) št. 2092/91)
Vsaka država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vsakem dovoljenju, podeljenem v skladu s tem odstavkom, vključno z informacijami o zadevnih standardih pridelave in sistemu nadzora.
Vsaka država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vsakem dovoljenju, podeljenem v skladu s tem odstavkom, vključno z informacijami o zadevnih standardih pridelave, količini uvoza in sistemu nadzora. Države članice vodijo javno bazo podatkov Skupnosti za uvoz EU, ki jo usklajuje Evropska agencija za varnost hrane.
Sprememba 20
ČLEN 1, TOČKA 3 A (novo)
Priloga I, del A, odstavek 2.2 (Uredba (EGS) št. 2092/91)
(3a) odstavek 2.2 dela A Priloge I Uredbe se nadomesti z naslednjim:
"2.2. Druga organska ali mineralna gnojila, navedena v Prilogi II, se lahko izjemoma uporabljajo kot dopolnilo do količine 30 kgN/ha, če:
–ustrezna oskrba lokalno prilagojenega pridelka v kolobarjenju s hranilnimi snovmi ali izboljšanje tal nista mogoča s postopki, določenimi v (a), (b) in (c) prejšnjega pododstavka,
– proizvodi iz Priloge II, ki se nanašajo na gnoj in/ali živalske iztrebke, se lahko uporabljajo samo, če se v kombinaciji s hlevskim gnojem iz točke 2.1(b) izpolnijo omejitve iz dela B, točke 7.1 te priloge.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov