Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0512/2006

Συζήτηση :

PV 27/09/2006 - 9
CRE 27/09/2006 - 9

Ψηφοφορία :

PV 28/09/2006 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 275kWORD 53k
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Kατάσταση στο Νταρφούρ
P6_TA(2006)0387RC-B6-0512/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Νταρφούρ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στο Σουδάν, και ιδίως στο Νταρφούρ,

–   έχοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ιδίως την απόφαση 1706 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 31ης Αυγούστου 2006,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) του Απριλίου 2004 να συγκροτήσει την Αφρικανική Αποστολή στο Σουδάν (AMIS),

–   έχοντας υπόψη την παγκόσμια ημέρα για το Νταρφούρ στις 17 Σεπτεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την Ειρηνευτική Συμφωνία για το Νταρφούρ που υπογράφτηκε στην Αμπούζα της Νιγηρίας στις 5 Μαΐου 2006,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στην περιοχή του Νταρφούρ μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων, φιλοκυβερνητικών πολιτοφυλακών και ανταρτών έχει οδηγήσει σε περισσότερους από 200.000 θανάτους και πάνω από 2 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες τα τελευταία τρία χρόνια παρά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας στο Νταρφούρ στις 5 Μαΐου 2006,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειρηνευτική Συμφωνία του Νταρφούρ παραμένει η βάση για σταθερότητα, ειρήνη και συμφιλίωση στο Νταρφούρ, παρά τη δήλωση του Ειδικού Εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών κ. Jan Pronk ότι η Ειρηνευτική Συμφωνία του Νταρφούρ είναι "σχεδόν νεκρή",

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον Συντονιστή Έκτακτης Βοήθειας του ΟΗΕ κ. Jan Egeland, η ανθρωπιστική κατάσταση και η κατάσταση από πλευράς ασφαλείας στο Νταρφούρ βρίσκεται στο χειρότερο σημείο της από το 2004 και μετά και ότι η ανθρωπιστική πρόσβαση εξακολουθεί να επιδεινώνεται, σε σημείο που ορισμένες περιοχές του Νταρφούρ είναι τώρα εντελώς απαγορευμένες ζώνες για τους εργαζομένους της ανθρωπιστικής βοήθειας, πράγμα που σημαίνει ότι χιλιάδες άνθρωποι στο Νταρφούρ δεν έχουν πρόσβαση στη βοήθεια·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκεχειρία στην περιοχή εξακολουθεί να παραβιάζεται από όλα τα μέρη, και ότι συχνά η βία έχει ως στόχο τον άμαχο πληθυσμό και ότι η πρόσφατη ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο Νταρφούρ και η ενίσχυση των κυβερνητικών δυνάμεων στην περιοχή έχει οδηγήσει σε αναζωπύρωση των συγκρούσεων σε περιοχές του Βορείου Νταρφούρ,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η "Ευθύνη για Προστασία" του ΟΗΕ προβλέπει ότι όταν "οι εθνικές αρχές πρόδηλα δεν μεριμνούν ώστε να προστατεύσουν τους πληθυσμούς τους από γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου, εθνοκάθαρση και εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας", το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορεί να συμφωνήσει σε στρατιωτική δύναμη του κεφαλαίου VII,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στην απόφαση 1706 εξουσιοδότησε μια νέα ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, μεγέθους έως και 22.500 στρατιωτών και αστυνομικών, η οποία θα αναλάβει τις επιχειρήσεις στο Νταρφούρ στη θέση της Αφρικανικής Αποστολής στο Σουδάν (AMIS), επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον πλήρη σεβασμό του για την κυριαρχία, ενότητα, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Σουδάν εξακολουθεί να εμποδίζει την είσοδο μιας τέτοιας δύναμης του ΟΗΕ στο Σουδάν,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στο Νταρφούρ -και η ατιμωρησία από διώξεις- επηρεάζει όλο και περισσότερο τη σταθερότητα στην περιοχή της Κεντρικής Αφρικής και συνιστά απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μπροστά στην απόφαση της Αφρικανικής Ένωσης στις 20 Σεπτεμβρίου 2006 να παρατείνει την τρέχουσα εντολή της ειρηνευτικής δύναμής της στο Νταρφούρ έως το τέλος του έτους, τα Ηνωμένα Έθνη δεσμεύτηκαν στην παροχή περαιτέρω οργανωτικής και υλικής υποστήριξης στην AMIS,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρέπεμψε την κατάσταση στο Νταρφούρ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το Μάρτιο του 2005,

1.   ζητεί επιμόνως από την κυβέρνηση του Σουδάν να δεχθεί ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Νταρφούρ βάσει του κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

2.   υπογραμμίζει ότι το Σουδάν δεν ανταποκρίθηκε στην "ευθύνη προστασίας" του απέναντι στον πληθυσμό του και επομένως είναι υποχρεωμένο να δεχτεί δύναμη του ΟΗΕ σύμφωνα με την απόφαση 1706 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να ασκήσει πίεση στις σουδανικές αρχές έτσι ώστε να αποδεχτούν την ανάπτυξη της ήδη αποφασισθείσας αποστολής του ΟΗΕ στο Νταρφούρ, με σαφή εντολή κεφαλαίου VII και ενισχυμένες δυνατότητες στην αποστολή αυτή μέσω του ψηφίσματος 1706 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

3.   καλεί τις σουδανικές αρχές όχι μόνο να μην παρεμποδίσουν την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της Αποστολής του ΟΗΕ στο Νταρφούρ αλλά και να δημιουργήσουν τις συνθήκες τις απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία της αποστολής αυτής· υπογραμμίζει ότι οποιεσδήποτε παραλείψεις των σουδανικών αρχών στο εν λόγω ζήτημα θα επισύρουν κυρώσεις·

4.   καλεί τη διεθνή κοινότητα και όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να επινοήσουν τρόπους για να συνεισφέρουν αποτελεσματικά και ταχέως στην επιτυχή λειτουργία της Αποστολής του ΟΗΕ στο Νταρφούρ και στην διευθέτηση της κρίσης·

5.   καλεί την Κίνα να αξιοποιήσει τον ρόλο της στην περιοχή για να διευκολύνει την ανάπτυξη της αποστολής αυτής και να αποτρέψει αιματοχυσίες·

6.   καλεί από την άποψη αυτή την Κίνα να δώσει συνέχεια στην κοινή δήλωση Κίνας και ΕΕ της 9ης Σεπτεμβρίου 2006, σύμφωνα με την οποία "οι ηγέτες υπογράμμισαν ότι η μετάβαση από μια επιχείρηση υπό την ηγεσία της ΑΕ σε μια επιχείρηση υπό την ηγεσία του ΟΗΕ θα συμβάλει στην ειρήνευση στο Νταρφούρ'· ζητεί επιμόνως από την κινεζική κυβέρνηση να ενεργήσει με βάση αυτή τη δήλωση, χρησιμοποιώντας την επιρροή της στο Σουδάν ώστε να πείσει την κυβέρνηση της χώρας να δεχθεί ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών·

7.   καλεί την Αραβική Ένωση να σταματήσει να γίνεται συνεργός της συνεχιζόμενης αδιαλλαξίας της κυβέρνησης του Σουδάν απέναντι στην ανάγκη να αναπτυχθεί η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ·

8.   υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα Ηνωμένα Έθνη μετά τη γενοκτονία της Ρουάντας προκειμένου να επωμισθούν αποτελεσματικότερα τις πολιτικές ευθύνες τους στην Αφρική·

9.   ζητεί από την ΕΕ να ζητήσει την επείγουσα επιβολή της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω απ' το Νταρφούρ που θεσπίστηκε με την απόφαση 1591 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (2005)· ζητεί επιμόνως από τη διεθνή κοινότητα να έρθει σε επαφή με το Τσαντ ώστε να συζητηθεί η επιβολή της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων από το Ανατολικό Τσαντ·

10.   καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από όλα τα μέρη και ιδίως τη βία εναντίον του άμαχου πληθυσμού και τη στόχευση της ανθρωπιστικής βοήθειας·

11.   καλεί όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης του Σουδάν, να τερματίσουν αμέσως τη στρατιωτική δράση στο Νταρφούρ, να τηρήσουν τη συμφωνία εκεχειρίας και να τηρήσουν και εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας·

12.   καλεί τα μέρη που δεν έχουν υπογράψει την Ειρηνευτική Συμφωνία του Νταρφούρ να την υπογράψουν, να αναλάβουν δέσμευση και να την εφαρμόσουν·

13.   ζητεί να ληφθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως Εσωτερικός Διάλογος και Διαβούλευση στο Νταρφούρ, που θα περιλαμβάνει όλα τα μέρη της σύγκρουσης, καθώς και την κοινωνία των πολιτών·

14.   λαμβάνει υπό σημείωση την παράταση της εντολής της Αφρικανικής Αποστολής στο Σουδάν (AMIS) έως το τέλος του 2006· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η εντολή και τα καθήκοντα αυτής της δύναμης και να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση καθώς και οργανωτική και υλική υποστήριξή της, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να συμβάλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Νταρφούρ·

15.   καλεί την ΕΕ και άλλους διεθνείς παράγοντες να συνεργαστούν ειδικά με τον ΟΗΕ και την ΑΕ ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις στο Νταρφούρ θα έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν ταχέως σε παραβιάσεις της εκεχειρίας ή σε προκλήσεις από οποιοδήποτε μέρος·

16.   καλεί την ΕΕ, τις ΗΠΑ και άλλους διεθνείς παράγοντες να επιβάλουν κυρώσεις σε οποιαδήποτε πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης, η οποία παραβιάζει την εκεχειρία ή επιτίθεται σε πολίτες, μέλη της ειρηνευτικής δύναμης ή αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να συμβάλουν στον τερματισμό της ατιμωρησίας, επιβάλλοντας το καθεστώς κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας·

17.   καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν και τη διεθνή κοινότητα να συνεργαστούν πλήρως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έτσι ώστε να τερματιστεί η ατιμωρησία·

18.   καλεί όλα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβουν συνολικά τις ευθύνες τους και να μην παρεμποδίζουν οποιαδήποτε μέτρα αποβλέπουν στην προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή του Νταρφούρ στο Σουδάν αλλά αντίθετα να υποστηρίζουν και να προωθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη βιώσιμη διευθέτηση της σύγκρουσης·

19.   απευθύνει έκκληση προς όλα τα μέρη, ιδίως δε προς την Κυβέρνηση του Σουδάν, να διασφαλίσουν τόσο την πλήρη, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση του προσωπικού περίθαλψης σε όλους όσους έχουν ανάγκη, όσο και την χορήγηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες και στους εκτοπισθέντες·

20.   ζητεί σημαντική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας της διεθνούς κοινότητας για τα σχεδόν 3 εκατομμύρια άτομα που εξαρτώνται ολοκληρωτικά από τη διεθνή βοήθεια όσον αφορά τη διατροφή, τα καταλύματα και την ιατρική περίθαλψη·

21.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, την κυβέρνηση του Σουδάν, την Αφρικανική Ένωση καθώς και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου