Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0512/2006

Rozpravy :

PV 27/09/2006 - 9
CRE 27/09/2006 - 9

Hlasovanie :

PV 28/09/2006 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 127kWORD 50k
Štvrtok, 28. septembra 2006 - Štrasburg
Situácia v Darfúre
P6_TA(2006)0387RC-B6-0512/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Darfúre

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Sudáne a predovšetkým v Darfúre,

–   so zreteľom na príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a najmä na rezolúciu Bezpečnostnej Rady OSN č. 1706 z 31. augusta 2006,

–   so zreteľom na rozhodnutie Africkej únie (AÚ) z apríla 2004 o vytvorení africkej misie v Sudáne (AMIS),

–   so zreteľom na svetový Deň pre Darfúr, 17. september 2006,

–   so zreteľom na Mierovú dohodu o Darfúre, ktorá bola podpísaná 5. mája 2006 v Abuji, v Nigérii,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže výsledkom konfliktu medzi vládnymi silami, provládnou domobranou a rebelmi v darfúrskom regióne je za posledné tri roky viac ako 200 000 obetí a viac ako 2 milióny vnútorne vysídlených osôb a utečencov, a to i napriek tomu, že 5. mája 2006 bola podpísaná Mierová dohoda o Darfúre,

B.   keďže i napriek vyhláseniu osobitného splnomocnenca OSN pre Sudán Jana Pronka, že Mierová dohoda o Darfúre je "takmer mŕtva", je táto dohoda aj naďalej základom stability, mieru a urovnania konfliktu v Darfúre,

C.   keďže podľa koordinátora OSN pre poskytovanie pomoci v núdzových situáciách Jana Egelanda sa dá humanitárna a bezpečnostná situácia v Darfúre označiť za najhoršiu od roku 2004 a možnosť poskytovania humanitárnej pomoci sa naďalej zhoršuje až do takej miery, že do niektorých oblastí nemajú humanitárni pracovníci žiaden prístup a v dôsledku toho tisíce obyvateľov Darfúru nedostávajú nijakú pomoc,

D.   keďže všetky strany v regióne neustále porušujú dočasné prímerie prejavmi násilia často namierenými proti civilnému obyvateľstvu a keďže nedávne zvýšenie vojenskej prítomnosti v Darfúre a posilnenie vládnych jednotiek v tomto regióne vyvolalo opätovné boje v oblastiach severného Darfúru,

E.   keďže zásada OSN "zodpovednosť za ochranu" stanovuje, že Bezpečnostná rada OSN môže v súlade s kapitolou VII rozhodnúť o vytvorení vojenskej jednotky, ak vnútroštátne orgány očividne nedokážu ochrániť svoje obyvateľstvo pred genocídou, vojnovými zločinmi, etnickými čistkami a zločinmi proti ľudskosti,

F.   keďže Bezpečnostná rada OSN vo svojej rezolúcii č. 1706 schválila vytvorenie novej mierovej jednotky OSN s viac ako 22 500 vojakmi a policajtmi, ktorá prevezme operácie Africkej misie v Sudáne (AMIS) v Darfúre, súčasne však zdôraznila plné rešpektovanie suverenity, jednoty, nezávislosti a územnej celistvosti Sudánu,

G.   keďže sudánska vláda naďalej blokuje vstup mierových síl OSN na územie Sudánu;

H.   keďže konflikt v Darfúre, ako aj ochrana pred trestným stíhaním čoraz viac ovplyvňujú stabilitu v regióne Strednej Afriky a naďalej predstavujú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť,

I.   keďže mandát mierovej jednotky AÚ v Darfúre bol na základe rozhodnutia AÚ z 20. septembra 2006 predĺžený do konca tohto roka, OSN prisľúbila poskytnúť ďalšiu logistickú a materiálnu podporu pre AMIS,

J.   keďže Bezpečnostná rada OSN v marci 2005 postúpila otázku situácie v Darfúre Medzinárodnému trestnému súdu,

1.   nalieha na vládu Sudánu, aby v zmysle kapitoly VII Charty OSN akceptovala prítomnosť mierových síl OSN v Darfúre;

2.   zdôrazňuje, že Sudán zlyhal pri zabezpečení "zodpovednosti ochrániť" vlastné obyvateľstvo a je preto povinný akceptovať mierové sily OSN v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1706; vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby vyvinula nátlak na sudánske orgány, aby akceptovali umiestnenie schválenej misie OSN v Darfúre, keďže táto misia má jasný mandát v zmysle kapitoly VII a zväčšené kapacity v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1706;

3.   žiada sudánske orgány, aby nebránili umiestneniu a činnosti misie OSN v Darfúre, ale aby vytvorili potrebné podmienky na účinné fungovanie tejto misie; zdôrazňuje, že akékoľvek zlyhanie sudánskych orgánov v tejto súvislosti bude mať za následok sankcie;

4.   vyzýva medzinárodné spoločenstvo a všetky zúčastnené strany, aby sa zamysleli nad spôsobmi ako účinne a rýchlo prispieť k úspešnej operácii misie OSN v Darfúre a vyriešeniu krízy;

5.   vyzýva Čínu a Rusko, aby pozitívne pôsobili v rámci úsilia OSN s cieľom zabezpečiť umiestnenie mierových jednotiek OSN a využili svoj vplyv v regióne na uľahčenie umiestnenia tejto misie a zabránili tak krviprelievaniu;

6.   v tejto súvislosti vyzýva Čínu, aby vychádzala zo spoločného vyhlásenia Číny a EÚ z 9. septembra 2006, v ktorom čelní predstavitelia zdôraznili, že prechod riadenia operácie z AÚ na OSN by mohol viesť k dosiahnutiu mieru v Darfúre; nalieha na vládu Číny, aby v súlade s týmto vyhlásením využila svoj vplyv v Sudáne a presvedčila vládu Sudánu, aby akceptovala mierové jednotky OSN;

7.   vyzýva Arabskú ligu, aby sa vzdala svojho spojeneckého prístupu v súvislosti s pretrvávajúcou neústupnosťou Sudánu voči potrebe umiestnenia mierových síl OSN;

8.   opätovne pripomína záväzky stanovené OSN po genocíde v Rwande s vyhliadkou účinnejšieho prevzatia politickej zodpovednosti v Afrike;

9.   vyzýva EÚ, aby požiadala o bezodkladné posilnenie bezletovej zóny nad Darfúrom, stanovenej rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1591 (2005); nalieha na medzinárodné spoločenstvo, aby sa spojilo s predstaviteľmi Čadu a rozvinulo diskusiu o posilnení bezletovej zóny začínajúcej sa vo východnej časti Čadu;

10.   odsudzuje všetky zúčastnené strany za neprestajné porušovanie prímeria, predovšetkým za násilie voči civilnému obyvateľstvu a cielené zásahy proti poskytovaniu humanitárnej pomoci;

11.   vyzýva všetky strany vrátane vlády Sudánu, aby bezodkladne ukončili vojenské akcie v Darfúre, dodržiavali dohodu o prímerí, rešpektovali a splnili svoje záväzky vyplývajúce z Mierovej dohody o Darfúre;

12.   vyzýva strany, ktoré nepodpísali Mierovú dohodu o Darfúre, aby túto dohodu podpísali, plnili z nej plynúce záväzky a uplatňovali ju;

13.   žiada, aby boli prijaté opatrenia na vybudovanie dôvery, napr. dialóg a konzultácie všetkých strán zapojených do konfliktu v Darfúre a predstaviteľov občianskej spoločnosti;

14.   berie na vedomie predĺženie mandátu AMIS do konca roka 2006; zdôrazňuje nevyhnutnú potrebu upevniť a posilniť mandát a úlohy tejto misie, zabezpečiť dostatočné financovanie, logistickú a materiálnu podporu, aby mohla účinne pomáhať pri uplatňovaní Mierovej dohody o Darfúre;

15.   vyzýva EÚ a ďalších medzinárodných aktérov, aby pracovali najmä s OSN a AÚ a zabezpečili tak, že mierové sily v Darfúre budú schopné rýchlo reagovať na porušovanie prímeria alebo provokácie z akejkoľvek strany;

16.   vyzýva EÚ, USA a ďalších medzinárodných aktérov, aby uplatnili sankcie a namierili ich proti každej strane vrátane vlády, ktorá porušuje prímerie alebo útočí na civilistov, mierové jednotky alebo osoby vykonávajúce humanitárne operácie a aby prijali všetky potrebné opatrenia, ktoré pomôžu ukončiť stav beztrestnosti posilnením režimu sankcií Bezpečnostnej rady OSN;

17.   vyzýva vládu Sudánu a medzinárodné spoločenstvo, aby spolupracovali s Medzinárodným trestným súdom s cieľom ukončiť stav beztrestnosti;

18.   vyzýva všetkých stálych členov Bezpečnostnej rady OSN, aby prevzali globálnu zodpovednosť a nebrzdili opatrenia na podporu mieru, bezpečnosti a stability v regióne Darfúr v Sudáne, ale aby podporili všetky primerané kroky smerujúce k udržateľnému vyriešeniu konfliktu;

19.   vyzýva všetky strany, najmä vládu Sudánu, aby zabezpečili úplný, bezpečný a nerušený prístup pracovníkov ku všetkým ľuďom v núdzi v Darfúre, ako aj dodávky humanitárnej pomoci, určenej najmä vnútorne vysídleným osobám a utečencom;

20.   žiada podstatné zvýšenie humanitárnej pomoci medzinárodného spoločenstva určenej takmer 3 miliónom ľudí, ktorí sú v plnej miere závislí na medzinárodnej pomoci, pokiaľ ide o potraviny, strechu nad hlavou a zdravotnú starostlivosť;

21.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Rade ministrov AKT–EÚ, vláde Sudánu, Africkej únii a generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia