Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0087(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0326/2006

Predkladané texty :

A6-0326/2006

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/10/2006 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0394

Prijaté texty
PDF 194kWORD 33k
Štvrtok, 12. októbra 2006 - Brusel
Dohoda ES/Rumunsko: účasť na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti *
P6_TA(2006)0394A6-0326/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Rumunskou republikou o účasti Rumunska na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti (KOM(2006)0256 – C6-0321/2006 – 2006/0087(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2006)0256)(1),

–   so zreteľom na návrh dohody medzi Európskym spoločenstvom a Rumunskou republikou o účasti Rumunska na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti,

–   so zreteľom na články 152 a 300 ods. 2 prvý pododsek Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0321/2006),

–   so zreteľom na články 51, 83 ods. 7 a 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0326/2006),

1.   súhlasí s uzavretím zmluvy;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Rumunskej republiky.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia