Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0113(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0294/2006

Ingivna texter :

A6-0294/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/10/2006 - 7.6

Antagna texter :

P6_TA(2006)0398

Antagna texter
PDF 193kWORD 51k
Torsdagen den 12 oktober 2006 - Bryssel
Avtal mellan EG och Nya Zeeland om vissa luftfartsaspekter *
P6_TA(2006)0398A6-0294/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om vissa luftfartsaspekter (KOM(2005)0267 – C6-0226/2005 – 2005/0113(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2005)0267)(1),

–   med beaktande av artikel 80.2 och artikel 300.2 första stycket i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0226/2005),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0294/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Nya Zeeland parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy