Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0016(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0296/2006

Predkladané texty :

A6-0296/2006

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/10/2006 - 7.7

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0399

Prijaté texty
PDF 193kWORD 33k
Štvrtok, 12. októbra 2006 - Brusel
Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Uruguajom o určitých aspektoch leteckých služieb *
P6_TA(2006)0399A6-0296/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Uruguajskou východnou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2006)0064 – C6-0249/2006 – 2006/0016(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2006)0064)(1),

–   so zreteľom na článok 80 ods. 2 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0249/2006),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0296/2006),

1.   schvaľuje uzavretie dohody;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov Uruguajskej východnej republike.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia