Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 5 Απριλίου 2006 - Στρασβούργο
 Κοινή αξιοποίηση των αξιωματικών συνδέσμων που τοποθετούνται στο εξωτερικό από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών μελών *
 Πρόγραμμα «Πολίτες για την Ευρώπη» (2007-2013) ***I
 Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης (2007-2019) ***I
 Το μεταβατικό καθεστώς που περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στις αγορές εργασίας της Ένωσης
Κείμενα (204 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου