Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 6 Απριλίου 2006 - Στρασβούργο
 Απλουστευμένο καθεστώς για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα βασιζόμενου στη μονομερή αναγνώριση από τα κράτη μέλη ορισμένων τίτλων διαμονής που εκδίδονται από την Ελβετία και το Λιχτενστάιν ***I
 Απλουστευμένο καθεστώς ελέγχου των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα ***I
 Έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς (τομέας της πτηνοτροφίας) *
 Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ***III
 Εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων ***III
 Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έπειτα από καταγγελία κατά των Ευρωπαϊκών Σχολείων
 Η κατάσταση των καταυλισμών προσφύγων στη Μάλτα
 Εκλογές στη Λευκορωσία
 Εκλογές στην Ουκρανία
 Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
 Εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (2005)
 Αποτελεσματικότητα της βοήθειας και διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες
 Νταρφούρ
 Ιράκ: ασυριακή κοινότητα, κατάσταση στις φυλακές του Ιράκ
 Αίγυπτος: η υπόθεση Ayman Nour
Κείμενα (328 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου