Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 27. april 2006 - Bruselj
 Lestvica Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda *
 Pravila konkurence v proizvodnji in trgovini s kmetijskimi proizvodi *
 Uporaba Solidarnostnega sklada
 Predlog spremembe proračuna št. 1/2006 *
 Dodelitev kvot delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za nove države članice ***I
 Konvencija o okrepitvi Medameriške komisije za tropskega tuna ***
 Konvencija Unesca o zaščiti in spodbujanju raznolikosti kulturnega izražanja *
 Odhodki na področju veterine *
 Zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva *
 Prehod z analognega k digitalnemu oddajanju: priložnost za evropsko avdiovizualno politiko in kulturno raznolikost?
 Okrepljeno partnerstvo med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko
 Sporazum ES - Mavretanija o ribolovu *
 Razrešnica 2004: Oddelek III – Komisija
 Razrešnica 2004: Oddelek I – Evropski parlament
 Razrešnica 2004: Oddelek II - Svet
 Razrešnica 2004: Oddelek IV - Sodišče Evropskih skupnosti
 Razrešnica 2004: Oddelek V - Računsko sodišče
 Razrešnica 2004: Oddelek VI - Evropski ekonomsko-socialni odbor
 Razrešnica 2004: Oddelek VII - Odbor regij
 Razrešnica 2004: Oddelek VIII A - Evropski varuh človekovih pravic
 Razrešnica 2004: Oddelek VIII B - Evropski nadzornik za varstvo podatkov
 Razrešnica 2004: 6., 7., 8. in 9. Evropski razvojni sklad
 Razrešnica 2004: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
 Razrešnica 2004: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
 Razrešnica 2004: Evropska agencija za obnovo
 Razrešnica 2004: Evropski center za spremljanje in nadzorovanje rasizma in ksenofobije
 Razrešnica 2004: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
 Razrešnica 2004: Evropska agencija za okolje
 Razrešnica 2004: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
 Razrešnica 2004: Prevajalski center organov Evropske unije
 Razrešnica 2004: Evropska agencija za zdravila
 Razrešnica 2004: Eurojust
 Razrešnica 2004: Evropska fundacija za usposabljanje
 Razrešnica 2004: Evropska agencija za pomorsko varnost
 Razrešnica 2004: Evropska agencija za varstvo v letalstvu
 Razrešnica 2004: Evropska agencija za varnost hrane
 Upravljanje premoženja
 Državne pomoči za inovacije
 Varnost v cestnem prometu: sistem "eCall"
 Spodbujanje večjezičnosti in učenja jezikov v EU
 Sladkorna bolezen
Besedila (764 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov