Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0803(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0278/2006

Pateikti tekstai :

A6-0278/2006

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/10/2006 - 7.17
CRE 12/10/2006 - 7.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0409

Priimti tekstai
PDF 198kWORD 36k
Ketvirtadienis, 2006 m. spalio 12 d. - Briuselis
Europolo darbuotojams mokami baziniai atlyginimai ir išmokos *
P6_TA(2006)0409A6-0278/2006

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Austrijos Respublikos iniciatyvos dėl Tarybos sprendimo, patikslinančio Europolo darbuotojams mokamus bazinius atlyginimus ir išmokas (5417/2006 – C6-0072/2006 – 2006/0803(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Austrijos Respublikos iniciatyvą (5417/2006)(1),

–   atsižvelgdamas į 1998 m. gruodžio 3 d. Tarybos akto, nustatančio Europolo darbuotojų tarnybos nuostatus (toliau – Tarnybos nuostatai), 44 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0072/2006),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai "Demokratinė Europolo kontrolė" (COM(2002)0095),

–   atsižvelgdamas į savo 2002 m. gegužės 30 d. rekomendaciją Tarybai dėl Europolo vystymosi ateityje ir savaiminio jo įsiliejimo į institucinę Europos Sąjungos sistemą(2),

–   atsižvelgdamas į savo 2003 m. balandžio 10 d. rekomendaciją Tarybai dėl Europolo vystymosi ateityje(3),

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. liepos 7 d. poziciją dėl Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės iniciatyvos siekiant priimti Tarybos sprendimą, patikslinantį Europolo darbuotojams mokamus bazinius atlyginimus ir išmokas(4),

–   atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0278/2006)

A.   kadangi į Parlamentą nebuvo kreiptasi dėl konsultacijos ar jam nebuvo pranešta apie jokias veikimo ar organizacines priemones, susijusias su Europolu, ar apie Europolo dabartinę veiklą ir būsimas programas reaguojant į ES ir valstybių narių poreikius; kadangi dėl tokio informacijos trūkumo Parlamentui neįmanoma įvertinti pasiūlyto sprendimo aktualumo ir adekvatumo; kadangi siekiant padidinti skaidrumą ir priežiūrą Europolą būtina skubiai pertvarkyti į ES agentūrą, o blokuodama progresą šioje srityje Taryba netinkamai atlieka savo pareigas,

1.   atmeta Austrijos Respublikos iniciatyvą;

2.   ragina Austrijos Respubliką atšaukti savo iniciatyvą;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai bei Austrijos Respublikos vyriausybei.

(1) Dar neskelbta OL.
(2) OL C 187 E, 2003 8 7, p. 144.
(3) OL C 64 E, 2004 3 12, p. 588.
(4) OL C 157 E, 2006 7 6, p. 450.

Teisinė informacija - Privatumo politika