Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0803(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0278/2006

Predkladané texty :

A6-0278/2006

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/10/2006 - 7.17
CRE 12/10/2006 - 7.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0409

Prijaté texty
PDF 203kWORD 37k
Štvrtok, 12. októbra 2006 - Brusel
Základné platy a príspevky pre zamestnancov Europolu *
P6_TA(2006)0409A6-0278/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o iniciatíve Rakúskej republiky na prijatie rozhodnutia Radou, ktorým sa upravujú základné platy a príspevky pre zamestnancov Europolu (5417/2006 – C6-0072/2006 –2006/0803 (CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na iniciatívu Rakúskej republiky (5417/2006)(1),

–   so zreteľom na článok 44 aktu Rady z 3. decembra 1998, ktorým sa ustanovujú predpisy platné pre zamestnancov Europolu (ďalej len "služobný poriadok"),

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0072/2006),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Demokratická kontrola nad Europolom (KOM(2002)0095),

–   so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 30. mája 2002 o budúcom rozvoji Europolu a jeho automatickom začlenení do inštitucionálneho systému Európskej únie(2),

–   so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 10. apríla 2003 o budúcom rozvoji Europolu(3),

–   so zreteľom na svoje stanovisko zo 7. júla 2005 o iniciatíve Luxemburského veľkovojvodstva na účely prijatia rozhodnutia Rady, ktorým sa upravujú základné platy a príspevky zamestnancov Europolu(4),

–   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0278/2006),

A.   keďže sa s Európskym parlamentom nekonzultovalo o žiadnych prevádzkových ani organizačných opatreniach týkajúcich sa Europolu ani o súčasných aktivitách či budúcich programoch Europolu, ktoré zodpovedajú potrebám EÚ a členským štátom, a Európsky parlament nedostal o nich nijaké informácie; keďže tieto chýbajúce informácie znemožňujú Európskemu parlamentu zhodnotiť dôležitosť a primeranosť navrhovaného rozhodnutia, keďže zmena Europolu na agentúru EÚ je naliehavá z dôvodu zvýšenia transparentnosti a kontroly a Rada sa blokovaním pokroku v tejto otázke zbavuje svojej zodpovednosti;

1.   zamieta iniciatívu Rakúskej republiky;

2.   vyzýva Rakúsku republiku, aby svoju iniciatívu vzala späť;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vláde Rakúskej republiky.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Ú. v. EÚ C 187 E, 7.8.2003, s. 144.
(3) Ú. v. EÚ C 64 E, 12.3.2004, s. 588.
(4) Ú. v. EÚ C 157 E, 6.7.2006, s. 450.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia