Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0057(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0285/2006

Indgivne tekster :

A6-0285/2006

Forhandlinger :

PV 11/10/2006 - 17
CRE 11/10/2006 - 17

Afstemninger :

PV 12/10/2006 - 7.21

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0413

Vedtagne tekster
PDF 117kWORD 44k
Torsdag den 12. oktober 2006 - Bruxelles
Det Europæiske Genopbygningsagentur *
P6_TA(2006)0413A6-0285/2006

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur (KOM(2006)0162 - C6-0170/2006 - 2006/0057(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0162)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 181 A, stk. 2, første punktum, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0170/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Budgetkontroludvalget (A6-0285/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
BETRAGTNING 5 A (ny)
(5a) For at opretholde EU's deltagelse i regionen på et højt niveau bør Kommissionen sikre, at den relevante faglige viden, som Agenturet har erhvervet gennem sin tekniske og finansielle bistand til de pågældende lande, ikke går tabt ved overførslen af beføjelser, og at der gives garanti for den nødvendige kontinuitet i arbejdet.
Ændring 2
ARTIKEL 1 A (ny)
Artikel 1a
Rapporter
1.  Med henblik på klarhed og gennemsigtighed forelægger Kommissionen kvartalsrapporter for Europa-Parlamentet og Rådet med en redegørelse for de nuværende operationelle detaljer i forbindelse med overførselsplanen, herunder fordelingen af opgaver mellem Agenturet og Kommissionens relevante delegationer og detaljer vedrørende samarbejdet mellem dem i overgangsperioden. Rapporterne skal også henvise til den planlagte tidsplan for overførselsprocessen, de resultater, der er opnået siden den seneste rapport, og nye mål, der skal sættes, og endvidere indeholde en oversigt over, hvordan overførslen vil fungere i praksis for alle de berørte lande og især for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på baggrund af dennes status som kandidatland.
2.  I forbindelse med de i stk. 1 nævnte rapporter forelægger Kommissionen en detaljeret redegørelse for
a) de foranstaltninger, den agter at træffe for at fremme regionale projekter, som f.eks. projekter, der indebærer samarbejde mellem lande, og grænseoverskridende infrastrukturprojekter efter Agenturets opløsning;
b) og planerne for opgraderingen af Kommissionens delegationer og/eller kontorer efter adskillelsen af republikkerne Serbien og Montenegro. Rapporterne indeholder også forslag til en opgradering af de delegationer og/eller kontorer, der beskæftiger sig med Kosovos fremtidige status.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik