Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0125(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0282/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0282/2006

Συζήτηση :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Ψηφοφορία :

PV 12/10/2006 - 7.23
CRE 12/10/2006 - 7.23
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0415
P6_TA(2006)0510

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 257kWORD 38k
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006 - Βρυξέλλες
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (δραστηριότητες σχετικές με τον τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) *
P6_TA(2006)0415A6-0282/2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ασκεί τις δραστηριότητές του στους τομείς που αναφέρονται στον τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Η πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως(1):

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)
(3α) Το πεδίο δράσης του Οργανισμού του παρέχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο στον τομέα της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος αλλά και σε άλλους τομείς, όπως η εμπορία προσώπων, αδικήματα κατά παιδιών, διακίνηση όπλων και παράνομων ναρκωτικών, διαφθορά και απάτη, τομείς όπου η λήψη μέτρων μπορεί να αποδυναμώσει την αποτελεσματικότητα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 2, του Κανονισμού (Α6-0282/2006).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου