Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2218(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0317/2006

Indgivne tekster :

A6-0317/2006

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/10/2006 - 8.5

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0425

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 34k
Tirsdag den 24. oktober 2006 - Strasbourg
Anmodning om ophævelse af Bogdan Goliks immunitet
P6_TA(2006)0425A6-0317/2006

Europa-Parlamentets beslutning om anmodning om ophævelse af Bogdan Goliks immunitet (2006/2218(IMM))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til anmodning af 7. juli 2006 om ophævelse af Bogdan Goliks immunitet fremsendt af det belgiske udenrigsministerium på begæring af anklagemyndigheden ved appelretten i Bruxelles, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 4. september 2006,

-   der har hørt Bogdan Golik, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 3, hvorved han anmodede om, at hans immunitet blev ophævet,

-   der henviser til artikel 10 i protokollen af 8. april 1965 vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

-   der henviser til De Europæiske Fællesskabers Domstols domme af 12. maj 1964 og 10. juli 1986(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 2, og artikel 7,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0317/2006),

A.   der henviser til, at Bogdan Golik blev valgt til medlem af Europa-Parlamentet ved det sjette direkte valg den 10.-13. juni 2004, og at Europa-Parlamentet prøvede hans mandat den 14. december 2004,

B.   der henviser til, at Bogdan Golik i andre medlemsstater end hans egen nyder fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning i henhold til artikel 10 i protokollen af 8. april 1965 vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter,

C.   der henviser til, at Bogdan Golik i overensstemmelse med Domstolens ovennævnte praksis nød denne immunitet på det relevante tidspunkt, da Parlamentet var i session,

1.   vedtager at ophæve Bogdan Goliks immunitet på den betingelse, at Bogdan Golik, så længe der ikke er afsagt endelig dom, ikke kan udsættes for nogen form for frihedsberøvelse, fængsling eller anden foranstaltning, der ville forhindre ham i at varetage sit mandat;

2.   pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Kongeriget Belgiens relevante myndighed.

(1) Sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier, Sml. 1954-1964, s. 483, og sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl., Sml. 1986, s. 2391.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik