Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2151(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0329/2006

Ingivna texter :

A6-0329/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2006 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0426

Antagna texter
PDF 104kWORD 31k
Tisdagen den 24 oktober 2006 - Strasbourg
Begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier
P6_TA(2006)0426A6-0329/2006

Europaparlamentets beslut om begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier (2006/2151(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Mario Borghezios begäran om fastställelse av hans immunitet, med anledning av en skrivelse daterad den 23 maj 2006 och tillkännagiven i kammaren den 1 juni 2006,

–   efter att ha hört Mario Borghezio i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964 och 10 juli 1986(1),

–   med beaktande av artikel 68 i Republiken Italiens konstitution,

–   med beaktande av artikel 6.3 och artikel 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0329/2006).

1.  Europaparlamentet beslutar att inte fastställa Mario Borghezios immunitet och privilegier.

(1) Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, svensk specialutgåva I, s. 203 och mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl., svensk specialutgåva VIII, s. 703.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy