Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0151(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0337/2006

Ingivna texter :

A6-0337/2006

Debatter :

PV 24/10/2006 - 6
CRE 24/10/2006 - 6

Omröstningar :

PV 24/10/2006 - 8.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0432

Antagna texter
PDF 192kWORD 31k
Tisdagen den 24 oktober 2006 - Strasbourg
Stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn (Media 2007) ***II
P6_TA(2006)0432A6-0337/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn (Media 2007) (6233/2/2006 – C6-0271/2006 – 2004/0151(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (6233/2/2006 – C6-0271/2006),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2004)0470)(2),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för kultur och utbildning (A6-0337/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Antagna texter, 25.10.2005, P6_TA(2005)0398.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy