Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0152(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0341/2006

Ingivna texter :

A6-0341/2006

Debatter :

PV 24/10/2006 - 17
CRE 24/10/2006 - 17

Omröstningar :

PV 25/10/2006 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0441

Antagna texter
PDF 192kWORD 35k
Onsdagen den 25 oktober 2006 - Strasbourg
Programmet "Aktiv ungdom" (2007–2013) ***II
P6_TA(2006)0441A6-0341/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av programmet "Aktiv ungdom" för perioden 2007–2013 (6236/3/2006 – C6-0273/2006 – 2004/0152(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (6236/3/2006 – C6-0273/2006),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2004)0471)(2),

–   med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2006)0228)(3),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för kultur och utbildning (A6-0341/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Antagna texter, 25.10.2005, P6_TA(2005)0396.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(3) Ännu ej offentliggjort i EUT.DT(d.m.yyyy

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy