Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0153(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0344/2006

Ingivna texter :

A6-0344/2006

Debatter :

PV 24/10/2006 - 18
CRE 24/10/2006 - 18

Omröstningar :

PV 25/10/2006 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0442

Antagna texter
PDF 191kWORD 35k
Onsdagen den 25 oktober 2006 - Strasbourg
Handlingsprogram för livslångt lärande ***II
P6_TA(2006)0442A6-0344/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande (6237/3/2006 – C6-0274/2006 – 2004/0153(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (6237/3/2006 – C6-0274/2006),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2004)0474)(2),

–   med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2006)0236)(3),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för kultur och utbildning (A6-0344/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Antagna texter, 25.10.2005, P6_TA(2005)0395.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(3) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy