Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0531/2006

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2006 - 6.10

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 20kWORD 43k
Onsdag den 25. oktober 2006 - Strasbourg
Forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Rusland efter mordet på den russiske journalist Anna Politkovskaja
P6_TA(2006)0448RC-B6-0531/2006

Europa-Parlamentets beslutning om forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Rusland efter mordet på den russiske journalist Anna Politkovskaja

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til, at det er fastlagt i partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Rusland, der trådte i kraft den 1. december 1997, at det er målet at styrke demokrati og politisk frihed i Den Russiske Føderation, og henviser til, at der skal indledes forhandlinger om en ny aftale inden udgangen af 2006,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger og erklæringer om pressefrihed og ytringsfrihed i Rusland, og særlig beslutningen af 26. maj 2005 om forbindelserne mellem EU og Den Russiske Føderation(1),

-   der minder om Den Russiske Føderations forpligtelser med hensyn til menneskerettigheder, især på baggrund af, at Rusland i øjeblikket udøver formandskabet for Europarådets Ministerkomité,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at den russiske journalist Anna Politkovskaja lørdag den 7. oktober 2006 blev dræbt i elevatoren i sit lejlighedskompleks, og at hun blev skudt på en måde, der tyder på et lejemord,

B.   der henviser til, at Anne Politkovskaja offentliggjorde mange artikler og adskillige bøger om menneskerettighedssituationen i Rusland, og navnlig i Tjetjenien og det nordlige Kaukasus,

C.   der henviser til, at Anna Politkovskaja også var en engageret forkæmper for menneskerettighederne i Rusland og aktivt støttede ofrene for menneskerettighedskrænkelser, især i Tjetjenien,

D.   der minder om, at dette mord følger efter drabet på den russiske nationalbanks vicedirektør, Andrej Kozlov, som forsøgte at reformere Ruslands banksystem, samt at nyhedsbureauet ITA-TASS' økonomidirektør, Anatolij Voronin, den 16. oktober 2006 blev dræbt i sin lejlighed,

E.   der henviser til, at mord på politiske modstandere er blevet et foruroligende fænomen på den russiske politiske scene,

F.   der henviser til, at Rusland ifølge Journalister uden Grænser og Komitéen til Beskyttelse af Journalister er et af de lande, hvor der er myrdet flest journalister,

G.   der henviser til, at undersøgelserne af disse mord har været utilstrækkelige, og at morderne i de fleste tilfælde aldrig er blevet afsløret,

H.   der henviser til, at offentligheden både internationalt og i Rusland har givet udtryk for alvorlig bekymring over de stadig stærkere restriktioner mod pressefriheden og ytringsfriheden,

I.   der henviser til, at pressefrihed, effektiv beskyttelse af uafhængige journalister og fuld støtte til arbejdet i menneskerettighedsorganisationer er afgørende elementer i et lands demokratiske udvikling,

1.   udtrykker sin anerkendelse af Anna Politkovskajas arbejde og fortjenstfulde indsats som en højt respekteret opsøgende journalist, der står som et symbol på ærlig journalistik i Rusland, der modtog mange priser, bl.a. Olof Palme-prisen, og som modigt stod frem og forsvarede menneskeliv og -værdighed samt afslørede og rapporterede objektivt om forskellige former for forbrydelser mod menneskeheden, navnlig i Tjetjenien;

2.   udtrykker sin dybe medfølelse med Anna Politkovskajas familie og med hendes venner og journalistkolleger samt kolleger inden for menneskerettighedsbevægelsen;

3.   fordømmer på det kraftigste mordet på Anna Politkovskaja og opfordrer de russiske myndigheder til at sørge for uafhængige og effektive undersøgelser, således at gerningsmændene til denne feje forbrydelse kan identificeres og straffes; opfordrer EU og Europarådet til nøje at overvåge disse undersøgelser;

4.   udtrykker sin store bekymring over den voksende intimidering og chikanering af samt mord på uafhængige journalister og andre personer, der kritiserer den nuværende regering, og minder den russiske regering om, at en fortsættelse af denne tendens vil få en negativ indvirkning på Ruslands generelle omdømme;

5.   opfordrer de russiske myndigheder til aktivt at bekæmpe intimidering af uafhængige journalister og menneskerettighedsaktivister og sørge for fuld beskyttelse af uafhængige journalister, der afslører alvorlige tilfælde af uretfærdighed i deres land, samt af menneskerettighedsorganisationer og deres repræsentanter, som forsvarer ofrene for menneskerettighedskrænkelser;

6.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indtage en principfast og konsekvent holdning i forhandlingerne om en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale med Den Russiske Føderation og insistere på beskyttelse af pressefriheden og respekten for uafhængig journalistik i overensstemmelse med europæiske normer;

7.   opfordrer i den forbindelse indtrængende Rådet til at gøre sig alvorlige overvejelser om de fremtidige forbindelser med Den Russiske Føderation og drøfte spørgsmålet med Europa-Parlamentet og civilsamfundet for at opnå, at demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed får en central placering i enhver fremtidig aftale, samt indføre en klar og tydelig mekanisme til overvågning af gennemførelsen af alle bestemmelser i en sådan aftale;

8.   kræver, at menneskerettighedsdialogen mellem EU og Rusland udbygges for at gøre den mere effektiv og mere resultatorienteret, samtidig med at Europa-Parlamentet inddrages fuldt ud på alle niveauer med henblik på at få dette spørgsmål stærkere understreget i den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale, der skal forhandles om i nær fremtid;

9.   mener, at alle demokratiske institutioner, herunder Europa-Parlamentet, bør leve op til deres moralske pligt til omgående at fordømme sådanne forbrydelser og på den måde vise, at de er fast besluttet på at forsvare menneskerettighederne, uanset de politiske omstændigheder;

10.   er dybt foruroliget over, at over 90 ikke-statslige organisationer som følge af den nye lovgivning om civilsamfundsorganisationer er blevet tvunget til at standse deres aktiviteter i Rusland; opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at fremskynde registreringsprocedurerne og i mellemtiden tillade disse organisationer at udøve deres aktiviteter, indtil deres ansøgning er blevet behandlet efter reglerne og registreret; opfordrer den russiske regering til ikke at bruge den nye lovs vage bestemmelser som et påskud til at sætte en stopper for civilsamfundets kritiske røster;

11.   er klar over, at Anna Politkovskajas lidenskabelige engagement til fordel for sandhed, retfærdighed og menneskeværdighed kun kan æres gennem en fælles indsats for at opfylde hendes drøm om et demokratisk Rusland, som fuldt ud respekterer borgernes rettigheder og frihedsrettigheder;

12.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, Den Russiske Føderations regering og parlament samt Europarådet.

(1) EUT C 117 E af 18.5.2006, s. 235.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik