Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2136(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0243/2006

Predložena besedila :

A6-0243/2006

Razprave :

PV 24/10/2006 - 21
CRE 24/10/2006 - 21

Glasovanja :

PV 25/10/2006 - 6.12
CRE 25/10/2006 - 6.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0450

Sprejeta besedila
PDF 206kWORD 52k
Sreda, 25. oktober 2006 - Strasbourg
Protidampinški, protisubvencijski in zaščitni ukrepi tretjih držav
P6_TA(2006)0450A6-0243/2006

Resolucija Evropskega parlamenta o letnem poročilu Komisije Evropskemu parlamentu o protidampinških, protisubvencijskih in zaščitnih ukrepih tretjih držav proti Skupnosti (2004) (2006/2136(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju letnega poročila Komisije Evropskemu parlamentu o protidampinških, protisubvencijskih in zaščitnih ukrepih tretjih držav proti Skupnosti (2004) (KOM(2005)0594),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. oktobra 2002 o devetnajstem letnem poročilu Komisije Evropskemu parlamentu o protidampinških in protisubvencijskih dejavnostih Skupnosti – podatki o spremljanju protidampinških, protisubvencijskih in zaščitnih primerov tretjih držav(1),

–   ob upoštevanju svojih resolucij z dne 14. decembra 1990 o protidampinški politiki Evropske skupnosti(2) in z dne 25. oktobra 2001 o odprtosti in demokraciji v mednarodni trgovini(3),

–   ob upoštevanju ministrske izjave, sprejete na četrti ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije (STO) v Dohi (Qatar), ki v odstavku 28 predvideva pogajanja o reformi sporazuma o uporabi člena VI GATT iz leta 1994 ter natančno opredeljuje in izboljšuje določbe o disciplini,

–   ob upoštevanju odstavka 30 zgoraj navedene izjave, ki poudarja potrebo po izboljšanju in razjasnitvi dogovora o reševanju sporov,

–   ob upoštevanju izjave ministrov, sprejete na šesti ministrski konferenci STO o delovnem programu iz Dohe, zlasti točk 28 in 34 ter Priloge D te deklaracije,

–   ob upoštevanju triindvajsetega letnega poročila Komisije Evropskemu parlamentu o protidampinških, protisubvencijskih in zaščitnih ukrepih tretjih držav proti Skupnosti (2004) (KOM(2005)0360),

–   ob upoštevanju člena 45 in člena 112(2) svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A6-0243/2006),

A.   ker je Evropska unija eden od glavnih udeležencev v mednarodni trgovini, ker je še vedno gospodarska velesila in ker je bila leta 2004 prvi svetovni izvoznik blaga,

B.   ker je z razvojem mednarodne trgovine dostop do tujih trgov postal enako pomemben kot zaščita lastnega trga pred nelojalnimi trgovinskimi praksami,

C.   ker se s sprostitvijo trgovine in večjim obsegom menjave razvija mednarodna konkurenca, vendar se veča tudi nevarnost, da bo izvoz določene države postal predmet trgovinskih zaščitnih ukrepov z negativnimi posledicami za mednarodno konkurenčnost podjetij Skupnosti,

D.   ker si je Skupnost v nedavno revidirani Lizbonski agendi postavila cilj okrepiti evropsko gospodarstvo, med drugim s povečanjem konkurenčnosti Skupnosti v svetovnem gospodarstvu,

E.   ker je konkurenčnost Skupnosti tesno povezana z oblikovanjem svetovnega trgovinskega sistema, ki je čim bolj odprt in pravičen,

F.   ker se konkurenčnost gospodarstva Skupnosti ne more izogniti posledicam postavljanja tarifnih in netarifnih ovir, ki ne temeljijo na pravilih STO, znotraj in tudi zunaj Skupnosti,

G.   ker je Skupnost na splošno obravnavana kot "zmeren" izvajalec instrumentov za zaščito trgovine in ima torej interes, da njeni mednarodni partnerji razvijejo zakonodajo in prakso, ki bosta čim skladnejši s pravili STO,

1.   izraža zaskrbljenost zaradi povečanja števila primerov zaščite trgovine s strani "tradicionalnih" izvajalcev teh ukrepov in tudi drugih držav članic STO, ki so se nedavno začele pospešeno razvijati; meni, da se v nekaterih primerih pravila STO ne upoštevajo v celoti; poziva vse evropske trgovinske partnerje, naj strogo upoštevajo pravila STO in s tem preprečijo neupravičeno gospodarsko škodo;

2.   poziva trgovinske partnerje Skupnosti k večjemu spoštovanju duha in črke veljavnih sporazumov in sodne prakse STO glede instrumentov za zaščito trgovine ter da se izognejo kakršnikoli obliki protekcionizma; zlasti zahteva, da se protidampinške in protisubvencijske preiskave ter zaščitni ukrepi izvajajo na pregleden in nepristranski način;

3.   pozdravlja pomoč, ki jo Komisija zagotavlja državam članicam in evropski industriji v primerih, ko tretje države ščitijo svojo trgovino; poziva Komisijo, da stalno spremlja ukrepe, ki jih sprejmejo tretje države, zaradi preverjanja njihove ustreznosti in pravilnosti;

4.   spodbuja Komisijo, da skupaj z zadevnimi državami članicami sprejme ukrepe za zaščito industrije Skupnosti, če bo ugotovljeno, da se pravila o mednarodni trgovini ne spoštujejo;

5.   meni, da bi se veliko sporov, nastalih zaradi uporabe ukrepov za zaščito trgovine, lahko rešilo prijateljsko z medsebojnim zadovoljstvom zadevnih strani; meni, da bi se morala Komisija posluževatiorgana STO za reševanje sporov le kot zadnje možnosti;

6.   izraža zadovoljstvo glede uspešnosti sistema STO za reševanje sporov, ki je omogočil doslednejšo uporabo večstranskih pravil mednarodne trgovine ter zagotovil večjo varnost in predvidljivost sistema;

7.   vendar poziva Komisijo, da spodbuja ukrepe za hitrejše in učinkovitejše izvajanje sklepov organa za reševanje sporov STO, kar bi preprečilo neupravičeno uporabo taktik odlašanja in zagotovilo bolj nedvoumno uporabo mednarodnega trgovinskega prava;

8.   poziva Komisijo, da zaradi večje učinkovitosti in zmanjšanja pristranskosti ukrepov za zaščito trgovine, ki jih izvajajo ostale članice STO, odločno nadaljuje pogajanja v okviru te organizacije in pozornost nameni predvsem:

   a) uporabi strožjih predpisov za petletne revizije, da bi postalo podaljšanje trajanja protidampinških in protisubvencijskih ukrepov izjema;
   b) poenostavitvi protidampinških postopkov in znižanju stroškov teh postopkov za podjetja, ki sodelujejo s preiskovalnimi organi;
   c) analizi interesa javnosti in posledic zadevnih ukrepov, ki je podobna tisti, ki je v uporabi v Skupnosti;
   d) večji preglednosti preiskav, da bi preprečili zlorabe in zagotovili pravico do zaščite zadevnih strani;
   e) omejitvam na najnujnejše ukrepe zaradi odprave škodljivih dampinških postopkov;
   f) ustanovitvi ad hoc arbitražne skupine - sestavljene iz strokovnjakov s tega področja - ki bi bila pristojna za začetek protidampinške preiskave in bi v primeru kršitve predlagala, naj se preiskava nemudoma zaključi; skupino bi morali oblikovati na osnovi jasnih smernic v zvezi s strokovnimi izkušnjami njenih članov na tem področju;

9.   obžaluje, da kljub ugotovljenim nepravilnostim pri izvajanju ukrepov za zaščito nobena izboljšava ni predvidena v razvojni gendi iz Dohe;

10.   poziva Komisijo, da se v okviru STO zavzame za reformo pravil, ki urejajo uvedbo zaščitnih ukrepov in s tem prepreči preširoko in neupravičeno uporabo teh ukrepov;

11.   poziva Komisijo, da preuči vprašanje, ali bi bilo primerno korenito spremeniti pravila o ukrepih za zaščito trgovine (protidampinških in protisubvencijskih ukrepov) v okviru STO ter vanje kot obliko dampinga ali subvencije vključiti nespoštovanje svetovnih socialnih in okoljevarstvenih sporazumov ali mednarodnih paktov;

12.   poziva države članice, da ohranijo pristop Skupnosti v širšem pomenu besede do teh vprašanj, ki lahko omogoči skladnejšo uporabo teh ukrepov na ravni Skupnosti in zmanjša število ukrepov, usmerjenih proti Skupnosti, ob nenehnem prizadevanju za dvig ozaveščenosti o obravnavanih vprašanjih; vendar ukrepi Skupnosti v širšem pomenu ne smejo spodbujati nepoštene trgovinske prakse posameznih držav članic;

13.   poudarja, da je sprejetje ukrepov na ravni Skupnosti v širšem pomenu edini način za učinkovito zaščito legitimnih interesov evropskih malih in srednje velikih izvoznih podjetij, ki se soočajo z zaščitnimi ukrepi nekaterih držav uvoznic;

14.   priporoča, da Skupnost ponovno preuči preferencialno obravnavanje trgovinskih partnerjev, ki ne spoštujejo pravil STO, in pri tem upošteva interes Skupnosti ter vzajemnost v trgovinskih odnosih;

15.   poudarja, da je za dosego soglasja državljanov glede novih pravil mednarodne trgovine potrebno, da se pravila uporabljajo v Skupnosti in tudi zunaj nje na pregleden in dosleden način v skladu z načelom zakonitosti;

16.   odobrava prednostno obravnavanje najmanj razvitih držav, ki so na začetku postopka industrijskega razvoja, da bi jim omogočili zaščito nove industrije pred nevarnostjo čezmerne tuje konkurence pod pogojem, da je odstopanje od splošnih načel STO začasno in bo prineslo resnične koristi najmanj razvitim državam na svetu;

17.   spodbuja izvajanje programov tehničnega usposabljanja na področju protidampinških in protisubvencijskih ukrepov, namenjenih državam kandidatkam in državam v razvoju, ki bodo to zahtevale; odločno poziva Komisijo, da zagotovi pomoč in podporo državam v razvoju, ki vzpostavljajo sisteme trgovinske zaščite v skladu s pravili STO;

18.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL C 300 E, 11.12.2003, str. 120.
(2) UL C 19, 28.1.1991, str. 633.
(3) UL C 112 E, 9.5.2002, str. 326.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov