Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 195kWORD 31k
Čtvrtek, 26. října 2006 - Štrasburk
Řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství *
P6_TA(2006)0453

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství (KOM(2006)0433 – C6-0295/2006 – 2006/0148(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0433)(1),

–   s ohledem na článek 27 a čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0295/2006),

–   s ohledem na články 51 a 134 jednacího řádu,

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá Radu, aby konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí