Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 100kWORD 32k
Torsdag den 26. oktober 2006 - Strasbourg
Forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi *
P6_TA(2006)0453

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 639/2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi (KOM(2006)0433 – C6-0295/2006 – 2006/0148(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0433)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37 og 299, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0295/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og 134,

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik