Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 94kWORD 29k
Torstai 26. lokakuuta 2006 - Strasbourg
Syrjäisimpien alueiden kalastuslaivastot *
P6_TA(2006)0453

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 639/2004 muuttamisesta (KOM(2006)0433 - C6-0295/2006 - 2006/0148(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0433)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan ja 299 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0295/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 134 artiklan,

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö