Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 192kWORD 31k
Ceturtdiena, 2006. gada 26. oktobris - Strasbūra
Kopienas attālākajos reģionos reģistrētās zvejas flotes *
P6_TA(2006)0453

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 639/2004 par Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flošu pārvaldību (COM(2006)0433 – C6-0295/2006 – 2006/0148(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2006)0433)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu un 299. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0295/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. un 134. pantus,

1.   apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

4.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV vēl nav publicēts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika