Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 248kWORD 41k
Štvrtok, 26. októbra 2006 - Štrasburg
Riadenie rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva *
P6_TA(2006)0453

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 639/2004 o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva (KOM(2006)0433 - C6-0295/2006 - 2006/0148(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0433)(1),

–   so zreteľom na článok 37 a článok 299 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0295/2006),

–   so zreteľom na články 51 a 134 rokovacieho poriadku,

1.   schvaľuje návrh Komisie;

2.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia