Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0537/2006

Rozpravy :

PV 25/10/2006 - 11
CRE 25/10/2006 - 11

Hlasování :

PV 26/10/2006 - 6.7

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 288kWORD 56k
Čtvrtek, 26. října 2006 - Štrasburk
Gruzie (Jižní Osetie)
P6_TA(2006)0456RC-B6-0537/2006

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jižní Osetii

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Gruzii, zejména na usnesení ze dne 14. října 2004(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2006 o evropské politice sousedství(2),

-   s ohledem na své doporučení Radě ze dne 26. února 2004 o politice EU vůči jižnímu Kavkazu(3) a své usnesení o vztazích EU–Rusko ze dne 26. května 2005(4),

-   s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Gruzií na straně druhé, jež vstoupila v platnost dne 1. července 1999,

-   s ohledem na prohlášení předsednictví ze dne 20. července 2006 o posledním vývoji v Gruzii - Abcházii a Jižní Osetii,

-   s ohledem na závěry zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy konaného ve dnech 16. a 17. října 2006,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že situaci v Jižní Osetii v posledních měsících neustále zhoršují incidenty, přestřelky a srážky mezi gruzínskými a osetskými ozbrojenými silami a policejními jednotkami, jejichž důsledkem jsou mrtví a zranění,

B.   vzhledem k tomu, že vláda a parlament Gruzie zpochybnily stávající formu procesu vyjednávání, složení mírových sil a mechanismy mírových operací vycházející z dohody o příměří z roku 1992,

C.   vzhledem k tomu, že obě strany předložily dva samostatné mírové plány, které obsahují mnoho společných prvků, jež by mohly a měly být použity jako základ pro úspěšná jednání; vzhledem k tomu, že výbor pro společnou kontrolu (JCC) nedokázal v poslední době přinést podstatné výsledky,

D.   vzhledem k tomu, že Ruská federace komplikuje mírové řešení konfliktu v oblastech konfliktu v Gruzii vydáváním pasů obyvatelům Jižní Osetie a Abcházie,

E.   vzhledem k rozhodnutí Jižní Osetie uskutečnit referendum o sebeurčení spolu s prezidentskými volbami dne 12. listopadu 2006,

F.   vzhledem k tomu, že Gruzie pokročila do fáze "intenzivního dialogu" s NATO s cílem stát se plnohodnotným členem této organizace,

G.   hluboce znepokojen diplomatickou krizí mezi Gruzií a Ruskem v důsledku nedávného zatčení čtyř důstojníků ruské vojenské zpravodajské služby gruzínskými orgány kontrarozvědky za údajnou špionáž a následného povolání ruského velvyslance do Moskvy ke konzultacím,

H.   vzhledem k tomu, že dne 2. října 2006 ruské orgány přerušily veškeré pozemní, letecké a námořní spojení s Gruzií, včetně poštovního spojení, ačkoli čtyři důstojníci byli předáni Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a nyní jsou zpátky v Rusku,

I.   vzhledem k tomu, že ruské orgány přijaly celou řadu závažných diskriminačních opatření proti Gruzíncům žijícím v Rusku kvůli jejich etnické příslušnosti, včetně deportace téměř 700 Gruzínců z Moskvy do Tbilisi a údajného obtěžování gruzínských věřících, podnikatelů a studentů pod záminkou zastavení organizovaného zločinu a ilegální imigrace,

J.   vzhledem k tomu, že Ruská federace zavedla na začátku roku 2006 zákaz dovozu zemědělských produktů (vína, ovoce a zeleniny) z Moldavska a Gruzie, který způsobuje hospodářskému rozvoji obou zemí značné škody,

K.   vzhledem k tomu, že jednostranná hnutí za nezávislost v Jižní Osetii a Abcházii nepodporuje žádná mezinárodní organizace a že pod záštitou OBSE a OSN probíhají neustálé snahy o znovunastolení svrchovanosti a územní celistvosti Gruzie,

L.   vzhledem k tomu, že EU musí ve spolupráci s OBSE a dalšími subjekty zvýšit svou podporu pokračujícím snahám o vyřešení konfliktů v Gruzii a v oblasti jižního Kavkazu,

1.   znovu opakuje svoji výzvu k mírovému řešení konfliktu a svůj závazek podpořit mírový proces a vyzývá všechny strany, aby jednaly odpovědně a upustily od jednostranných kroků a rozněcujících a agresivních prohlášení, které přispívají k eskalaci situace a mohou se zvrhnout v násilí;

2.   znovu potvrzuje svoji plnou podporu svrchovanosti a územní celistvosti Gruzie a vyzývá ruské orgány, aby plně respektovaly suverenitu této země v jejích mezinárodně uznaných hranicích;

3.   ostře odsuzuje pokusy hnutí v gruzínských regionech Abcházie a Jižní Osetie ustanovit nezávislost jednostranně;

4.   vyzývá vládu Ruské federace, aby odepřela svou podporu každému z těchto hnutí a plně podpořila mnohostranné snahy o nalezení řešení konfliktů ve svém sousedství;

5.   odsuzuje skutečnost, že Jižní Osetie uskuteční dne 12. listopadu 2006 referendum o nezávislosti, a připomíná stranám, že podobné referendum o nezávislosti v roce 1992 nebylo mezinárodně uznáno;

6.   konstatuje, že stagnující mírový proces musí být znovu nastartován, a vyzývá Evropskou unii a OBSE ke zvýšenému a spojenému úsilí přivést strany zpět k jednacímu stolu na základě pokroku učiněnému v počátečních stadiích dvou mírových plánů;

7.   vyzývá v této souvislosti obě strany, aby podepsaly společný dokument o upuštění od použití síly a o bezpečnostních zárukách a aby se zapojily do konstruktivních jednání v zájmu překonání nynější slepé uličky; lituje, že schůzka JCC, která se konala ve Vladikavkazu ve dnech 12.–13. října 2006, nepřinesla žádné výsledky;

8.   zastává názor, že úplná demilitarizace zóny konfliktů a omezení zbraní v této zóně, s výjimkou společných mírových sil OBSE, je základním prvkem předcházení konfliktům a prvním nezbytným krokem směrem k dalším opatřením na budování důvěry; vyzývá proto Rusko, aby upustilo od konání vojenských cvičení a předvádění jakékoli vojenské síly v těsné blízkosti gruzínských teritoriálních vod;

9.   zdůrazňuje, že pro vyřešení územních konfliktů v Gruzii jsou nezbytné neutrální, účinné a nestranné operace na udržení míru; v této souvislosti pohlíží se zájmem na nové návrhy týkající se současné tripartity ve společných mírových silách rozmístěných v oblasti konfliktu kolem linie příměří mezi Gruzií a Jižní Osetií; poukazuje na to, že nové síly by měly obsahovat prvek policejní podpory pro boj se zločinností a nezákonností; zdůrazňuje, že by EU měla být v případě potřeby připravena vyslat do nových mírových sil jednotky;

10.   považuje za nespravedlivé a diskriminující, že občané Jižní Osetie mající ruský pas mají možnost cestovat do EU snadněji než Gruzínci, což je situace, která přispívá ke zvyšování napětí v jihoosetské oblasti a brzdí urovnání sporu;

11.   vyzývá ruské státní orgány, aby okamžitě zastavily veškeré akty represe a obtěžování prováděné představiteli oficiálních státních orgánů a všechna obvinění jimi vznesená proti etnickým Gruzíncům žijícím v Rusku;

12.   vyzývá ruské orgány ke zrušení všech nedávno přijatých opatření vůči Gruzii a vůči gruzínskému obyvatelstvu na svém území; vyzývá rovněž ruské orgány, aby zrušily svůj neoprávněný zákaz dovozu produktů z Moldávie a Gruzie;

13.   vyzývá Rusko, aby přijalo realitu vyplývající z ukončení studené války a aby se zřeklo zastaralého myšlení o výsadních zónách vlivu;

14.   vyzývá Radu, aby neustávala v úsilí o zmírnění napětí a opětovné vybudování důvěry mezi Gruzií a Ruskou federací, a zabránila tak další eskalaci současné diplomatické krize; naléhá na Radu a Komisi, aby hledaly způsoby, jak pomoci Gruzii překonat a vyvážit hospodářské a sociální dopady opatření přijatých v Moskvě;

15.   vyzývá Radu a Komisi, aby otázku nevyřešených konfliktů a jejich řešení zařadily na pořad jednání příštích vrcholných schůzek mezi EU a Ruskem;

16.   vítá uzavření a podepsání akčního plánu evropské politiky sousedství pro Gruzii; očekává, že jeho provádění poskytne další podporu politickému a reformnímu procesu této země; vítá prohlášení vysokého představitele pro SZBP Javiera Solany, který nedávno řekl, že EU má v úmyslu se aktivněji zapojit do řešení konfliktů v Gruzii, a vyzývá Radu, aby poskytla zvláštnímu zástupci EU pro jižní Kavkaz všechny nezbytné prostředky a zdroje, aby byla jeho činnost účinnější a viditelnější;

17.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, prezidentovi a parlamentu Gruzie, prezidentovi a parlamentu Ruské federace a de-facto orgánům v Jižní Osetii a generálním tajemníkům Organizace spojených národů a OBSE.

(1) Úř. věst. C 166 E, 7.7.2005 , s. 63.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2006)0028.
(3) Úř. věst. C 98 E, 23.4.2004, s. 193.
(4) Úř. věst. C 117 E, 18.5.2006, s. 235.

Právní upozornění - Ochrana soukromí