Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0545/2006

Debatai :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Balsavimas :

PV 26/10/2006 - 6.8

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 258kWORD 52k
Ketvirtadienis, 2006 m. spalio 26 d. - Strasbūras
Toksinių atliekų gabenimas į Afriką
P6_TA(2006)0457RC-B6-0545/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl toksinių atliekų gabenimo į Afriką

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 1989 m. kovo 22 d. konvenciją dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (Bazelio konvenciją) ir patvirtintą Bendrijos vardu Tarybos sprendimu 93/98/EEB(1) bei pagal šiuos dokumentus priimtą visų pavojingų atliekų eksporto iš EBPO šalių į ne EBPO šalis uždraudimą,

–   atsižvelgdamas į Bendrijos teisės aktus dėl atliekų gabenimo ypač į 1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės(2) ir 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo(3), nuo 2007 m. liepos 12 d. panaikinsiančio Reglamentą (EEB) Nr. 259/93,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi keliose vietovėse aplink Abidžaną (Dramblio Kaulo Krantas), kur gyvena 5 mln. žmonių, buvo išmesta apie 500 tonų cheminių atliekų,

B.   kadangi iki šiol mirė 8 žmonės, o apie 85 000 žmonių, kuriems kraujavo iš nosies, kurie viduriavo, kuriuos pykino, kurių buvo sudirgintos akys ir kurie turėjo kvėpavimo sunkumų, buvo paguldyta į ligonines; kadangi šių atliekų išmetimas gali turėti labai sunkių padarinių, įskaitant dirvožemio, paviršinio ir gruntinio vandens užteršimą,

C.   kadangi ypač didelis skaičius vaikų apsinuodijo: UNICEF duomenimis, nuo 9000 iki 23000 vaikų reikės medicininės pagalbos ir sveikatos priežiūros, taip pat reikės išvalyti aplinką, kurioje jie gyvena,

D.   kadangi toksines atliekas išmetė Graikijai priklausantis tanklaivis, plaukiojantis su Panamos vėliava, kurį išsinuomojo Nyderlanduose registruota įmonė Trafigura Beheer B.V., kadangi toks atsakomybės dalijimas sukuria nuolatinę ir nepriimtiną problemą, nes nevykdomi Bendrijos teisės aktai ,

E.   kadangi pagal aplinkosaugą reglamentuojančius teisės aktus atliekų tvarkymas šiaurės šalyse pasidarė labai brangus,

F.   kadangi Amsterdamo uosto administracija sužinojo apie atliekų pavojingumą tik jas jau iškrovus ir pareikalavo didesnio mokesčio už jų iškrovimą, todėl tanklaivio komanda nusprendė grąžinti atliekas atgal į laivą; kadangi Nyderlandų valdžia leido tanklaiviui palikti jų teritoriją, žinodamos apie atliekų pavojingumą ir apie tai, kad kapitonas atsisakė mokėti už ekologišką atliekų tvarkymą Nyderlanduose,

G.   kadangi įmonė turėjo galimybę išmesti atliekas teisėtu ir saugiu būdu Europoje, bet pasirinko pigesnę alternatyvą Dramblio Kaulo Krante,

H.   kadangi Afrika – tai vieta, kur išmetamos įvairiausių rūšių pavojingos atliekos; kadangi Greenpeace organizacija nustatė 80 vietų, kur buvo išmetamos išsivysčiusių šalių atliekos: seni kompiuteriai – Nigerijoje, radioaktyvūs rezervuarai – Somalyje, chloras – Kamerūne ir t. t.,

I.   kadangi daugelyje Afrikos šalių nėra griežtų teisės aktų, kurie saugotų aplinką, gyventojus ir jų gyvenvietes nuo pavojingų atliekų,

J.   kadangi visas atliekų eksportas iš ES buvo uždraustas 1994 m. gegužės mėn. pagal Reglamentą (EEB) Nr. 259/93; kadangi pagal minėtą Reglamentą nuo 1997 m. sausio mėn. draudžiama eksportuoti atliekas iš ES į ne EBPO šalis,

K.   kadangi pavojingų atliekų išmetimas Dramblio Kaulo Krante – tai tik ledkalnio viršūnė, palyginti su besitęsiančiu pavojingų atliekų gabenimu iš ES į ne EBPO šalis; kadangi milžiniški naudotos elektros ir elektronikos įrangos kiekiai išvežami į ne EBPO šalis su ta dingstimi, kad ja dar bus naudojamasi; kadangi daug senų laivų su toksinėmis medžiagomis iš ES išmetama Azijoje labai pavojingomis darbuotojams ir aplinkai sąlygomis,

L.   kadangi 2002 m. balandžio 9 d. pirmojo svarstymo metu buvo priimta pozicija dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl aplinkosaugos baudžiamosios teisės priemonėmis(4) ; kadangi Taryboje nebuvo pasiekta politinio susitarimo dėl šio pasiūlymo, o ta pačia tema buvo priimtas pamatinis sprendimas pagal trečiąjį ramstį (2003 m. sausio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/80/TVR(5)) ; kadangi Europos Bendrijų Teisingumo Teismas panaikino pamatinį sprendimą 2005 m. rugsėjo 13 d. sprendimu byloje Nr. C-176/03;

1.   ragina Komisiją, Nyderlandus ir Dramblio Kaulo Krantą nuodugniai išnagrinėti šį atvejį ir nustatyti atsakomybę visais lygmenimis, visus atsakingus už šį ekologinį nusikaltimą patraukti atsakomybėn ir užtikrinti, kad būtų visiškai pašalinta aplinkai padaryta žala ir atlyginta aukoms;

2.   ragina ES institucijas ir valstybes nares imtis visų būtinų priemonių siekiant suteikti pagalbą tų vietovių gyventojams, ypač vaikams, pasitelkiant visas turimas paramos, bendradarbiavimo ir civilinės apsaugos priemones;

3.   mano, kad atliekų eksporto į Abidžaną atveju akivaizdžiai buvo pažeista Bendrijos teisė ir tarptautinės konvencijos; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares imtis visų reikalingų priemonių siekiant užtikrinti galiojančių ir atliekų vežimą reguliuojančių teisės aktų vykdymą;

4.   reikalauja, kad Komisija ir susijusios valstybės narės viešai paskelbtų visus dvišalius susitarimus, kurie iki šiol buvo sudaryti su ne EBPO šalimis dėl atliekų vežimo;

5.   ragina Komisiją pateikti teisėkūros pasiūlymus, kurie užpildytų dabartines pavojingų atliekų tvarkymo spragas, siekiant sustabdyti atliekoms skirtų elektros ir elektronikos prietaisų ir nudėvėtų laivų išvežimą į ne EBPO šalis;

6.   ragina Komisiją surinkti informaciją apie nelegalią prekybą pavojingomis atliekomis ir prekėmis bei jų išmetimą Afrikoje ir kitose besivystančiose šalyse, pateikti pasiūlymų dėl nelegalios prekybos tokiais produktais, jų gabenimo ir išmetimo Afrikoje ir kitose besivystančiose šalyse kontrolės, mažinimo ir sustabdymo priemonių ir kasmet sudaryti šalių ir tarptautinių bendrovių, kurios nelegaliai prekiauja toksinėmis atliekomis ir produktais bei juos išmeta Afrikoje ir kitose besivystančiose šalyse, sąrašą;

7.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, JT Generaliniam sekretoriui, Dramblio Kaulo Kranto vyriausybei ir Bazelio Konvencijos sekretoriatui.

(1) OL L 39, 1993 2 16, p. 1.
(2) OL L 30, 1993 2 6, p. 1.
(3) OL L 190, 2006 7 12, p. 1.
(4) OL C 127 E, 2003 5 29, p. 119.
(5) OL L 29, 2003 2 5, p. 55.

Teisinė informacija - Privatumo politika