Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2651(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0544/2006

Pateikti tekstai :

B6-0544/2006

Debatai :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Balsavimas :

PV 26/10/2006 - 6.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0458

Priimti tekstai
PDF 211kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2006 m. spalio 26 d. - Strasbūras
Aplinkos apsauga pagal baudžiamąją teisę
P6_TA(2006)0458B6-0544/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl tolesnių veiksmų, susijusių su Parlamento pareikšta nuomone dėl aplinkos apsaugos: kova su nusikaltimais, baudžiamosios teisės pažeidimai ir sankcijos

Europos Parlamentas,

‐   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aplinkos apsaugos taikant baudžiamąją teisę(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2002 m. balandžio 9 d. poziciją siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl aplinkos apsaugos taikant baudžiamąją teisę(2),

–   atsižvelgdamas į savo 2002 m. balandžio 9 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, įsteigiančio pagrindų programą remiantis ES sutarties VI antraštine dalimi -Policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose(3),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 13 d. Teisingumo Teismo sprendimą, priimtą byloje C–176/03, Komisija prieš Tarybą(4),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2005 m. rugsėjo 13 d. Teisingumo Teismo sprendimo (C–176/03, Komisija prieš Tarybą) pasekmių (COM(2005)0583),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 14 d. rezoliuciją dėl 2005 m. rugsėjo 13 d. Teisingumo Teismo sprendimo (C-176/03, Komisija prieš Tarybą) pasekmių(5),

‐   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnį,

A.   kadangi Teisingumo Teismas savo 2005 m. rugsėjo 13 d. sprendime nurodė, kad Bendrijos teisės aktų leidėjas turi teisę imtis priemonių, susijusių su valstybių narių baudžiamąja teise, kai ji mano tai esant būtina siekiant užtikrinti efektyvų normų, susijusių su aplinkos apsauga, veikimą;

B.   kadangi Teisingumo Teismas mano, kad EB sutarties 135 straipsnio ir 280 straipsnio 4 dalies nuostatos nedraudžia, vykdant aplinkos apsaugos politiką, atlikti baudžiamosios teisės derinimą;

C.   kadangi Teisingumo Teismas mano, kad "visas pagrindų sprendimas, būdamas nedalus, pažeidžia ES sutarties 47 straipsnį, nes kėsinamasi į EB sutarties 175 straipsniu Bendrijai suteikiamus įgaliojimus";

D.   kadangi Komisija savo pirmiau minėtame komunikate dėl Teisingumo Teismo 2005 m. rugsėjo 13 d. sprendimo pasekmių pareiškė, kad baudžiamosios teisės nuostatos, reikalingos siekiant efektyviai įgyvendinti Bendrijos teisę, yra EB steigimo sutarties dalykas;

E.   kadangi Teisingumo Teismo pozicija, kaip interpretavo Komisija, yra sveikintina, nes jis remia 2003 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl teisinių pagrindų ir atitikties Bendrijos teisei jau pareikštą nuomonę(6),

1.   pritaria Teisingumo Teismo sprendimui, kuriuo panaikinamas pagrindų sprendimas dėl aplinkos apsaugos, kuris buvo klaidingai patvirtintas pagal trečiąjį, o ne pirmąjį ramstį;

2.   atkreipia dėmesį į tai, kad Teisingumo Teismo sprendimas sukuria teisinį vakuumą aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę srityje;

3.   mano, kad Tarybos patvirtintas pagrindų sprendimas parodo, jog valstybės narės pripažįsta, kad baudžiamosios teisės priemonės yra būtinos stiprinant įstatymų aplinkos apsaugos srityje vykdymo užtikrinimą;

4.   mano, kad Tarybos patvirtintas pagrindų sprendimas parodo, jog valstybės narės pripažįsta tam tikro derinimo poreikį aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę srityje;

5.   atkreipia dėmesį į tai, kad Teisingumo Teismas aiškiai nurodė, jog pagrindų sprendimo 1–7 straipsniai galėjo būti tinkamai patvirtinti remiantis EB sutarties 175 straipsniu;

6.   apgailestauja, kad Komisija savo pirmiau minėtame pranešime dėl Teisingumo Teismo 2005 m. rugsėjo 13 d. sprendimo pasekmių aiškiai neinformavo apie veiksmus, kurių ji ketina imtis atsižvelgdama į esamą pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aplinkos apsaugos taikant baudžiamąją teisę;

7.   ragina Tarybą išnagrinėti pirminį Komisijos pasiūlymą ir jį pakeisti arba pateikti nuorodas naujam pasiūlymui dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę, remiantis EB steigimo sutarties 175 straipsniu;

8.   jei Taryba nėra apsisprendusi vykdyti pažangą siekiant priimti bendrą poziciją dėl pirminio Komisijos pasiūlymo, reikalauja, kad Komisija parengtų naują pasiūlymą dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę, remiantis Steigimo sutarties 175 straipsniu, atsižvelgdama į Teisingumo Teismo sprendimą ir įtraukdama Europos Parlamento pirmojo svarstymo metu vykusio balsavimo dėl pirminio direktyvos pasiūlymo, rezultatus;

9.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)1 OL C 180 E, 2001 6 26, p. 238.
(2)2 OL C 127 E, 2003 5 29, p. 119.
(3)3 OL C 127 E, 2003 5 29, p. 132.
(4)4 2005 m. Rink., p. I-7879.
(5) Priimti tekstai, P6_TA(2006)0260.
(6)1 OL C 76 E, 2004 3 25, p. 224.

Teisinė informacija - Privatumo politika