Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2650(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0543/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0543/2006

Συζήτηση :

PV 25/10/2006 - 15
CRE 25/10/2006 - 15

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2006 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0460

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 296kWORD 65k
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο
Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διάσκεψη του Ναϊρόμπι σχετικά με την αλλαγή του κλίματος
P6_TA(2006)0460B6-0543/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Διάσκεψη του Ναϊρόμπι σχετικά με την αλλαγή του κλίματος (CΟΡ 12 και CΟΡ/ΜΟΡ 2)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), το Πρωτόκολλο του Κυότο στην UNFCCC και τις διαδικασίες εφαρμογής για την υλοποίησή της, οι οποίες εγκρίθηκαν στις Διασκέψεις των συμβαλλομένων μερών στη Βόννη (Ιούλιος 2001), στο Μαρακές (Οκτώβριος και Νοέμβριος 2001), στο Νέο Δελχί (Οκτώβριος και Νοέμβριος 2002), στο Μιλάνο (Δεκέμβριος 2003), στο Μπουένος Άιρες (Δεκέμβριος 2004) και στο Μόντρεαλ (Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2005),

–   έχοντας υπόψη την επικείμενη Δωδέκατη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ 12) στην UNFCCC και τη Δεύτερη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, η οποία χρησιμεύει ως συνεδρίαση των συμβαλλομένων μερών στο Πρωτόκολλο του Κυότο (CΟΡ/ΜΟΡ 2) που θα πραγματοποιηθούν στο Ναϊρόμπι της Κένυας μεταξύ 6 και 17 Νοεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και ιδίως εκείνα της 16ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη και πώς μπορεί να κερδηθεί(1), της 18ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την έκβαση της Διάσκεψης του Μόντρεαλ (CΟΡ 11 - CΟΡ/ΜΟΡ 1)(2) και της 4ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τον περιορισμό του αντικτύπου των αερομεταφορών στην αλλαγή του κλίματος(3),

–   έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση Β6-0440/2006 της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού του και έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσφατων αναφορών σχετικά με την τήξη του στρώματος πάγου της Γροινλανδίας, των αιώνιων θαλάσσιων πάγων της Αρκτικής, του μόνιμου στρώματος πάγου στη Σιβηρία, καθώς και των νέων ευρημάτων σχετικά με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας που προκαλείται από την αλλαγή του κλίματος,

–   έχοντας υπόψη τη δημοσιευθείσα προτεραιότητα της φινλανδικής Προεδρίας σχετικά με τα δάση,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης εφαρμογή εκ μέρους όλων των συμβαλλομένων μερών της UNFCCC και του Πρωτοκόλλου του Κυότο είναι θεμελιώδους σημασίας για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, ακόμη και εάν τα μέτρα δεν θα είναι πραγματικά αποτελεσματικά μέχρις ότου εξευρεθεί παγκόσμια λύση η οποία θα περιλαμβάνει τα μεγάλα οικονομικά συγκροτήματα που είναι υπεύθυνα για τον κύριο όγκο των ρυπογόνων εκπομπών,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδέκατη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ 11) στην UNFCCC και η πρώτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών που χρησίμευσε ως συνεδρίαση των Συμβαλλομένων Μερών στο Πρωτόκολλο του Κυότο (CΟΡ/ΜΟΡ 1) οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Μόντρεαλ τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2005, αποφάσισαν να κινήσουν διαδικασία για την εξέταση περαιτέρω δεσμεύσεων από τα συμβαλλόμενα στο Παράρτημα Ι μέρη για την μετά το 2012 περίοδο και να ξεκινήσουν διάλογο για την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάλυση στρατηγικών προσεγγίσεων για μακρόπνοη συνεργατική δράση σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, με τη σύσταση εργαστηρίου της UNFCCC σχετικά με τη μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση στις αναπτυσσόμενες χώρες,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο οι νέες τεχνολογίες να αντιμετωπίσουν την αλλαγή του κλίματος με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και εστιάζοντας εκ νέου στην αυξημένη ενεργειακή απόδοση,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται σύντομα να τεθούν περαιτέρω στόχοι προκειμένου να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη αλλαγή του κλίματος και να εξασφαλιστούν επαρκή κίνητρα για ταχείες επενδύσεις στην περαιτέρω ανάπτυξη και εγκατάσταση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης, ενώ πρέπει παράλληλα να αποφευχθούν οι επενδύσεις που δεν συνάδουν με τους στόχους της πολιτικής για το κλίμα,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου εξακολουθούν να αυξάνονται σε πολλά κράτη μέλη, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη ανάληψης έντονης δράσης, την επανεξέταση μέτρων και την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του Πρωτοκόλλου του Κυότο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά της αεροπλοΐας στην αλλαγή του κλίματος είναι σημαντική και αυξάνεται ραγδαία και ότι η διεθνής αεροπλοΐα δεν υπόκειται σε καμία δέσμευση απορρέουσα από την UNFCCC και το Πρωτόκολλο του Κυότο,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας σε +2°C ενδεχομένως να μην αρκεί για να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου της UNFCCC για την αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του κλίματος,

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2005 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε ότι από τις αναπτυγμένες χώρες πρέπει να επιτευχθούν μεγάλες μειώσεις εκπομπών της τάξης του 30% έως το 2020 και της τάξης του 60-80% έως το 2050,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 24% των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου το 2005 οφειλόταν σε δασικές πυρκαγιές και ότι τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία από την Αμαζονία καταδεικνύουν τις επιπτώσεις της μείωσης των δασικών εκτάσεων και της εξασθένισης του "δασικού πνεύμονα" στο κλίμα, που οδηγεί στην αύξηση της έντασης των τυφώνων που προέρχονται από το νότιο τμήμα του Βορείου Ατλαντικού και τη μείωση των βροχοπτώσεων στη νότια Βραζιλία, την Ουρουγουάη και την Αργεντινή,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου θα βασιστούν επίσης στις προετοιμασίες της ΕΕ για την επικείμενη σύνοδο του Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση, η οποία ελπίζεται ότι θα εγκρίνει συνολικό μέσο για την προστασία των δασών,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η ασφάλεια του κλίματος πρέπει να συμβαδίζουν και ότι στην Ευρώπη η ενεργειακή ασφάλεια και η ασφάλεια του κλίματος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις επιλογές μεγάλων οικονομικών δυνάμεων όπως η Κίνα και η Ινδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μετριασμός της αλλαγής του κλίματος μπορεί να είναι αποτελεσματικός μόνον εάν οι αναπτυσσόμενες χώρες –ιδίως οι μεγάλες και ραγδαία αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία– συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες περιορισμού των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου,

1.   παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο της στις διαπραγματεύσεις στη Διάσκεψη CΟΡ 12-CΟΡ/ΜΟΡ 2 στο Ναϊρόμπι και να διατηρήσει υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών στις μελλοντικές συζητήσεις με τους διεθνείς εταίρους της·

2.   επιμένει με αυτή την ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Ένωση να εισηγηθεί φιλόδοξη ατζέντα αφενός για τις συζητήσεις σχετικά με τις περαιτέρω δεσμεύσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη του Παραρτήματος Ι βάσει του Πρωτοκόλλου του Κυότο και, αφετέρου, για τις νέες συζητήσεις σχετικά με την αναθεώρηση του εν λόγω Πρωτοκόλλου, καθώς και τον διάλογο στο πλαίσιο της UNFCCC σχετικά με μακροπρόθεσμη συνεργατική δράση·

3.   υπενθυμίζει ότι, όπως αναφέρεται στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2005, η στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την αλλαγή του κλίματος θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση με επτά πτυχές:

   αξιοποίηση των βασικών στοιχείων του Κυότο - δεσμευτικοί στόχοι για τις εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, ένα παγκόσμιο σύστημα υπέρβασης-εμπορικής εκμετάλλευσης και ευέλικτοι μηχανισμοί,
   ενέργειες για δραστική μείωση των εκπομπών κατά 30% μέχρι το 2020, με σκοπό την επίτευξη μείωσης της τάξης του 80% έως το 2050, χρησιμοποιώντας συνδυασμό κινήτρων στην αγορά και ρυθμίσεων με σκοπό την τόνωση των επενδύσεων στον τομέα της αποδοτικότητας και των τεχνολογιών χαμηλής ή μηδενικής χρήσης άνθρακα,
   υιοθέτηση μιας προληπτικής προσέγγισης για την εξασφάλιση της συμμετοχής άλλων βασικών παραγόντων και ιδίως των ΗΠΑ,
   ανάπτυξη στρατηγικής ενεργειακής συνεργασίας με χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Νότια Αφρική, η Βραζιλία και το Μεξικό ώστε να μπορέσουν, με τη βοήθεια που θα λάβουν, να αναπτύξουν στρατηγικές βιώσιμης ενέργειας αξιοποιώντας πηγές ενέργειας μηδενικής ή χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στις προσπάθειες μετριασμού της αλλαγής του κλίματος,
   ενεργός προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας για τις τεχνολογίες αειφόρου ενέργειας, διευκολύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και της βιομηχανίας, και κατάργηση "στρεβλών" κινήτρων, όπως οι επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων, καθώς και εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους, όπως του κόστους των κλιματικών μεταβολών, στην τιμή παραγωγής της ενέργειας,
   χρήση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας προκειμένου να τονωθεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η μείωση της τιμής των τεχνολογιών που περιορίζουν τις επιπτώσεις του κλίματος,
   ενθάρρυνση της αυξημένης, άμεσης συμμετοχής στις προσπάθειες μετριασμού σε επίπεδο ευρωπαίου πολίτη, μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης, απαραίτητη προϋπόθεση των οποίων είναι η παροχή λεπτομερών πληροφοριών για την περιεκτικότητα των προϊόντων, όπως αυτοκινήτων, αεροπλάνων, οικιών, και των υπηρεσιών σε άνθρακα, ενώ μια μελλοντική επιλογή είναι ένα σύστημα προσωπικών εμπορεύσιμων ποσοστώσεων·

4.   υπενθυμίζει το αίτημά του ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει κενό μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης περιόδου δέσμευσης βάσει του Πρωτοκόλλου του Κυότο και ότι το χρονικό όριο για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις μελλοντικές δεσμεύσεις όσον αφορά το κλίμα θα πρέπει να είναι το τέλος του 2008·

5.   υπενθυμίζει την υποστήριξή του για τη συνεχή χρήση ευέλικτων μηχανισμών και για το μακροπρόθεσμο στόχο μιας παγκόσμιας αγοράς άνθρακα που θα βασίζεται στην υπέρβαση και στην εμπορική εκμετάλλευση·

6.   καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη της COP 12-COP/MOP 2 να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της διεθνούς αεροπλοΐας στην αλλαγή του κλίματος και εμμένει στη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με παγκόσμιο φόρο επί των πτήσεων στις προσεχείς διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Διάσκεψης της COP 12-COP/MOP 2 στο Ναϊρόμπι·

7.   θεωρεί ότι οι εκβιομηχανισμένες χώρες πρέπει να εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί συνεπώς τα συμβαλλόμενα μέρη του Παραρτήματος Ι να τηρήσουν τις υφιστάμενες δεσμεύσεις τους και να θέσουν φιλόδοξους στόχους για μια δεύτερη περίοδο δέσμευσης μετά το 2012· καλεί περαιτέρω τις εκβιομηχανισμένες χώρες που δεν έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κυότο να επανεξετάσουν τη θέση τους, να λάβουν αυστηρά εσωτερικά μέτρα και να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις μελλοντικές διεθνείς διαπραγματεύσεις με απώτερο στόχο τη συμμετοχή τους στο μελλοντικό καθεστώς σχετικά με την αλλαγή του κλίματος·

8.   τονίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί δικαίωμα όλων των αναπτυσσόμενων χωρών· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν πρέπει να επαναλαμβάνουν τις ρυπαντικές πρακτικές των εκβιομηχανισμένων χωρών και, ως εκ τούτου, ζητεί να δοθεί αυξημένη προσοχή στη συνεργασία για την τεχνολογία και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας·

9.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δώσουν προτεραιότητα στην πρόσβαση σε αποτελεσματικές και χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα τεχνολογίες ενέργειας στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

10.   τονίζει τη θεμελιώδη σημασία της δέσμευσης των τάχιστα εκβιομηχανιζόμενων αναπτυσσόμενων χωρών σε ένα μελλοντικό διεθνές καθεστώς σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, με παράλληλο πλήρη σεβασμό της ζωτικής σημασίας μέριμνάς τους για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξής τους και την καταπολέμηση της φτώχειας·

11.   επικροτεί το έργο του εργαστηρίου της UNFCCC για τη μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση στις αναπτυσσόμενες χώρες, προσφάτως στη συνεδρίασή του στη Ρώμη, που έλαβε χώρα στις 30 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 2006 και σημειώνει την ευρεία συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με την ανάγκη πληρωμών για υπηρεσίες οικοσυστήματος και συνιστά την ταχεία συμπερίληψη της αποφευχθείσας αποψίλωσης, ως συνεισφορά στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετηρίδας, στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κυότο·

12.   σημειώνει ότι η Αφρική και άλλες αναπτυσσόμενες περιοχές θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετάσχουν στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου και ότι οι διεθνείς διαπραγματεύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν κίνητρα για την αποφυγή της αποψίλωσης· καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη να μετάσχουν σε σχέδια μηχανισμών βιώσιμης καθαρής ανάπτυξης·

13.   πιστεύει ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η αλλαγή του κλίματος, η παγκόσμια πολιτική για το κλίμα πρέπει να δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τη βιομηχανία, ενθαρρύνοντας, κατ' αυτόν τον τρόπο, καινοτομίες και την ενεργειακή απόδοση και αποφεύγοντας τη διαρροή διοξειδίου του άνθρακα· συνιστά, ως εκ τούτου, τη δημιουργία παγκόσμιων προτύπων και στόχων απόδοσης για διάφορες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτικών προϊόντων και των μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο·

14.   τονίζει ότι οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην κοινωνία πρέπει να γίνουν καλύτερα αντιληπτές· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να εξετάσει τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη διοργάνωση εργαστηρίων –στην Ευρώπη και αλλού με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, όπως ομάδες πολιτών, βιομηχανία, αγροτικές κοινότητες, εμπειρογνώμονες ασφάλειας και οικονομολόγους– για την καλύτερη και λεπτομερέστερη κατανόηση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος·

15.   επιμένει οι επιμέρους χώρες της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της να ανταποκριθούν στις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους βάσει του Πρωτοκόλλου του Κυότο και στη συμφωνία καταμερισμού του βάρους, διότι εάν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί η ηγετική θέση της ΕΕ στις διεθνείς συμφωνίες θα υπονομευθεί·

16.   πιστεύει ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σ' αυτές τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και συνεπώς θεωρεί απαράδεκτο ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία αυτή δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στις συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ κατά την προηγούμενη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών· αναμένει ότι οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις συνεδριάσεις στο Ναϊρόμπι τουλάχιστον με καθεστώς παρατηρητή, με ή χωρίς δικαιώματα λόγου·

17.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και τη Γραμματεία της Σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, με το αίτημα να κυκλοφορήσει σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που δεν είναι μέλη της ΕΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0433.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0019.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0296.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου